Palveluintegraation vaikuttavuus PaLSu tutkimushanke/Länsi-Suomen yhteistyöalue

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet muodostavat Länsi-Suomen yhteistyöalueen. Alueen taloudellinen tilanne on haastava ja edellyttää palvelujärjestelmän uudistamista. Sote-palvelujen uudistamisen keskeisiä teemoja ovat integraatio ja vaikuttavuus. Tutkimusnäyttö integraation vaikuttavuudesta on kuitenkin rajallista - hyvin vähäistä tai olematonta.. Hankkeessa tutkitaan sote-palvelujen integraation vaikuttavuutta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Palveluintegraation vaikuttavuus PaLSu tutkimushanke/Länsi-Suomen yhteistyöalue
Lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet muodostavat Länsi-Suomen yhteistyöalueen. Alueen taloudellinen tilanne on haastava ja edellyttää palvelujärjestelmän uudistamista. Sote-palvelujen uudistamisen keskeisiä teemoja ovat integraatio ja vaikuttavuus. Tutkimusnäyttö integraation vaikuttavuudesta on kuitenkin rajallista - hyvin vähäistä tai olematonta.. Hankkeessa tutkitaan sote-palvelujen integraation vaikuttavuutta. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia palveluketjun ja menetelmien sekä toimintamallien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Toisena tavoitteena on vaikuttavien ja kustannusvaikuttavien tutkimusmenetelmien kehittäminen sekä vaikuttavuustutkimuksen mahdollisuuksien parantaminen. Merkittävää hyötyä palveluintegraatiosta on, kun sen avulla voidaan vaikuttaa parantuneeseen asiakaskokemukseen ja laskea kustannuksia.

Hankkeen tutkimuskokonaisuus koostuu kymmenestä osatutkimuksesta, jotka kohdennetaan palvelujärjestelmän keskeisiin kohtiin. Vaikuttavuutta tutkitaan osatutkimusten näkökulmasta. Osatutkimukset kohdentuvat koko sotepalvelujärjestelmään. Kohderyhminä ovat yhteistyöalueen asiakkaat ja potilaat sekä sote-ammattilaiset. Hanke luo edellytyksiä tutkimusnäyttöön perustuvalle ja vaikuttavalle sote –palvelujen järjestämiselle ja toteuttamiselle. 
Osatutkimukset ovat seuraavat: 
-Lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön rekisteritutkimuksen vahvistaminen (Varha)
-Tiimimallin toimivuus ja vaikuttavuus perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa (Satakunta)
-Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiprosessien vaikuttavuus (Varha)
-Nopea terapiaan pääsyn turvaaminen ja hoidon porrastuksen optimointi Terapiat etulinjaan – toimintamallilla/Länsi-Suomi (Länsi-Suomi YTA)
-Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (Satakunta)
-Digipalvelujen vaikuttavuuden lisääminen ja siihen liittyvät haasteet erityisesti haavoittuvien asiakasryhmien osalta (Pohjanmaa)
-Neurokirurgisen päiväkirurgisen toimintamallin vaikuttavuus (Varha)
-Unikoulu -menetelmä ja TIP-tutkimus (Treatment of Insomnia in Primary Care) (Varha)
-Toimintakykypoliklinikan vaikuttavuus (Varha)
-Sepelvaltimotaudin palveluketju (Varha)

 

Toimiaika

Hankeaika 2024-2025

Toimijat

Asiakkaat, ammattilaiset, organisaatiot

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Yhteyshenkilön nimi
Mia Oksa
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
mia.oksa@varha.fi

Tekijä

Ninni Ihalainen

Luotu

26.03.2024

Viimeksi muokattu

18.04.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Varhan ja sen YTA-alueen sosiaali- ja terveydenhuolto on kuormittunut ja hoitoon pääsy on pitkittynyt. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuormittumisen ja hoitoon pääsyn hidastumisen vuoksi palveluja tuotetaan tällä hetkellä ostopalveluna ulkopuolisten tarjoajien toimesta. Länsi-Suomen alueen kuormituksen ja hoitoon pääsyn hidastumisen syynä ovat mm. koronapandemia ja siitä seurannut hoitovelka, henkilöstön riittämättömyys, työtaistelut ja vaikeudet tiedon siirrossa.  PaLSu-hankkeen palveluintegraatiossa pyritään parantamaan edellä mainittuja haasteita tutkimuksen keinoin.   

Päämäärä ja päätavoite

PaLSu-hankkeen ylätason tavoitteena on tutkia Varhan ja Länsi-Suomen YTA-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjun- tai kokonaisuuden sekä menetelmän ja toimintamallin vaikuttavuutta tai kustannusvaikuttavuutta tutkimusnäytön pohjalta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vaikuttavien ja kustannusvaikuttavien tutkimusmenetelmien tutkiminen ja tutkimusaineistojen yhdistäminen. 

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. Tutkia asiakkaiden ja potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon seurantaa ja tehostaa sote- palvelukokonaisuutta 
  2. Tutkia uusien hoitomenetelmien ja toimintamallien vaikuttavuutta
  3. Tutkia tiedolla johtamisen edellytyksiä 
  4. Tutkia digitaalisten palveluiden hyödyntämistä asiakkaiden ja potilaiden hoidossa
  5. Luoda edellytykset tutkimustiedon saatavuudelle ja tutkimuksen teolle asiakas- ja potilasrekistereistä
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

PaLSu-hankkeen osatutkimuksilla aikaansaatavat vaikutukset kohdistuvat erityisesti asiakkaan ja potilaan elämänlaadun ja asiakaskokemuksen lisäämiseen, hoidon parantamiseen ja palveluiden saavutettavuuteen sekä terveys- ja hyvinvointihyödyn lisäämiseen. Soteammattilaisten osalta osatutkimuksissa keskitytään tieteellisen tiedon lisäämiseen, työhyvinvoinnin ja jaksamisen paranemiseen. Hankkeessa tavoitellaan YTA-aluetasoisesti palveluiden integrointia. Hankkeessa keskitytään aivan uudella tavalla sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluiden yhdistämiseen, jota ei ole aiemmin tutkittu ja kuvattu. Hanke tuo LS YTA -alueelle uutta näyttöön perustuvaa tietoa palveluiden mahdollisesta integraatiosta.