Integraatio

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille, jotka kaipaavat kontaktia suomalaisiin ja perheen läsnäolon kokemusta arjessa.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Integraatio
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö tarjoaa konsultatiivista tukea hyvinvointialueiden ammattilaisille lapsiin kohdistuvan väkivallan teemassa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet muodostavat Länsi-Suomen yhteistyöalueen. Alueen taloudellinen tilanne on haastava ja edellyttää palvelujärjestelmän uudistamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Monialaisuus
Integraatio
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen tiimityönmallia levitetään koko hyvinvointialueelle Pohjois-Savossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Integraatio
Asiakaslähtöisyys
Kustannusvaikuttavuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Karjalassa yhteisessä Tilannekeskuksessa työskentelee eri toimialueiden moniammatillinen tiimi, jonka avulla lisätään integraatiota ja parannetaan hyvinvointialueen eri toi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Moniammatillisuus
Integraatio
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on laadittu moniammatillisesti kotihoidon laadunparannussuositus, jossa yhtenä tärkeänä osatekijänä on säännöllisen kotihoidon omalääkäritoimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Integraatio
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheiden palveluohjauksen toiminnan käynnistämisen tueksi koottu materiaali, jonka avulla perhekeskusalueilla voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet ja käynnistää lapsiperheiden palveluohjauk

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Päihdepalvelujen kehittämisprojektissa on kartoitettu alueen päihdepalvelujen lähtötilannetta sekä kehitetty Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Integraatio
Arviointi
Hyvinvointialue
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SCIROCCO-mittari (SCIROCCO - Scaling integrated Care in Context) on organisaatioiden itsearvioinnin ja integraation kehittämisen työkalu, jolla arvioidaan integraatiovalmiutta 12:lla eri osa-alueel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Integraatio
Monialaisuus
Asiakassegmentointi
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluja tarvitsevien tuen tarkoitus on varmistaa yhteensovitetun palvelukokonaisuuden asiakkaille joilla on useita terveys- ja hyvinvointiriskejä tai useita palveluja samanaikaisesti saira