Integraatio

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Integraatio
Mielenterveyspalvelut
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savossa LUMO-hankkeen tuella kehitetty teoreettinen toimintamalli lastensuojelun pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon yksikköön, jossa on huomioitu integratiivinen yhteistyö nuorisopsykiatria

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Perhepalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys
Lähipalvelut
Integraatio
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskonseptin avulla kuvataan konkreettisesti, miten THL:n perhekeskustoimintamalli voidaan yhtenäistää ja jalkauttaa käytäntöön Kanta-Hämeen alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Integraatio
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asiakkaan ympärille kootaan palvelutarvettaan vastaava moniammatillinen tiimi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Monialaisuus
Yhteistyö
Integraatio
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa kehitetään monialaista yhteistyötä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Integraatio
Digitaaliset palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (Pirsote) ja kohti maakunnallista sotea (KOMAS3) -hankkeita on Ikaalisissa kehitetty yhtenä laajana kokonaisuutena.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttami

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Ikääntyminen
Asiakassegmentointi
Integraatio
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluja tarvitsevien ikäihmisten palvelupolkujen sujuvuus ja yhteensovittaminen Siun Soten yhteisasiakasohjauksen toimintamallia pilotoimalla.  Intensiivinen palveluohjaus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Päivystys
Ensihoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Integraatio
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oikea apu, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa kuvaa SoTe-tiken moniammatillista toimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Työkyky
Integraatio
Monialaisuus
Työllisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvastaavaverkostossa on asiakkaan lisäksi asiakkaan tarpeiden mukaiset toimijat yli organisaatio- ja sektorirajojen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan apuvälinekeskuksen toiminnan laajentaminen vammaispalvelulain mukaisiin välineisiin ja laitteisiin ja asunnonmuutostöihin.