Vaikuttavuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa kehitetään lonkkaleikkauspotilaiden hoitoprosessin vaikuttavuusperusteinen malli.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttami

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Monialaisuus
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asiakas saa monialaista palvelua ja hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Vaikuttavuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin suun terveydenhuollon esihenkilöstölle suunnatun valmennuspaketin tavoite on tukea Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä ja vaikuttavuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Segmentointi
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luotu maakunnallinen geneerinen asiakkuuksien segmentoinnin malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Päijät-Häme
Aihealueet
Kustannusvaikuttavuus
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa ja luoda pysyvä ja yhtenäinen malli sen integroimiseksi suosituksiin
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Vaikuttavuus
Asiakasosallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten Matalan yksiköissä kerätään asiakaspalautetta sekä asiakkaina olevilta nuorilta sekä heidän vanhemmiltaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Lastensuojelu
Osallisuus
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.

Themes
Menetelmä
Vaikuttavuus
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Blogikirjoitus
Ingress

Kukaan ei voi yksin vaikuttaa toiminnallaan kaikkiin niihin tekijöihin, joilla monimutkaiset ongelmat ratkaistaan yhteiskunnassa.

Themes
Innovaatiot
Vaikuttavuus
Verkostot
Vertaistuki
Vuorovaikutus
Blogikirjoitus
Ingress

Innokylä on tarkoitettu kaikille, jotka vannovat avoimen ja moninäkökulmaisen yhteiskehittämisen nimiin. Avoimuus ja kehittämistyön jakaminen hyödyttää omaa ja muiden työtä.