Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi Oys-yhteistyöalueella (osana Tulevaisuuden sote-keskus hanketta)

Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12/2021 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin. 

Rahoituksen tavoitteena on kehittää alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Oulun kaupunki
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä