Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi Oys-yhteistyöalueella (osana Tulevaisuuden sote-keskus hanketta)

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12/2021 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin. 

Rahoituksen tavoitteena on kehittää alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi Oys-yhteistyöalueella (osana Tulevaisuuden sote-keskus hanketta)
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12/2021 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin. 

Rahoituksen tavoitteena on kehittää alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on tukea Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueiden kehittämistyötä vahvistamalla alueellista kehittämistä ja koordinaatiota koskien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus). 

Hankkeessa tehdään kansallista yhteistyötä yliopistosairaaloiden kanssa eli Terapiat etulinjaan toimintamallin kanssa. 

Toimiaika

1.1.2022-31.12.2023

Toimijat

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Yliopistosairaalat

Oulun yliopistollinen sairaala

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden-  ja hyvinvoinnin laitos

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Solja Kuiri
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
solja.kuiri@pohde.fi

Luotu

10.02.2022

Viimeksi muokattu

28.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyyseläkkeistä on kasvanut jyrkästi viime vuosina. Psykososiaalisten hoitojen eli varsinaisen psykoterapian ja muiden psykososiaalisten hoitojen, saatavuus on tällä hetkellä liian vähäistä suhteessa tarpeeseen. Keskeistä on nopeuttaa psykososiaalisten hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta siirtämällä painopistettä perustasolle. 

Vaikuttavien psykososiaalisten hoitojen valikoiman tuottaminen perustasolla vaatii kehittynyttä osaamista, sen jatkuvaa ylläpitoa ja hoitoprosesseja, joiden kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muiden perustason toimijoiden välillä.

Päämäärä ja päätavoite

Parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä kaikilla ikäluokilla. Tukea perustasolle soveltuvien, näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaisen hoitoon. Vakiinnuttaa perusterveydenhuollon ja lasten- ja nuorten peruspalvelut kattava yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä menetelmien ylläpitämistä

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta. 

  • Psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus.
  • Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen.
  • Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.
  • Psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittäminen.
  • Kustannusten nousun hillintä.