Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi Oys-yhteistyöalueella (osana Tulevaisuuden sote-keskus hanketta)

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12/2021 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin. 

Rahoituksen tavoitteena on kehittää alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Aikuisten hoidonporrastuksen ja hoidontarpeenarvion kehittäminen OYS-yhteistyöalueella
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä

Aikuisten ohjatun omahoidon boosteri Pohjois-Suomen yhteistyöalueella
Toimintamalli
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto

Aikuisten psykososiaaliset menetelmät ja Terapiat etulinjaan -toimintamalli OYS-yhteistyöalueella
Toimintamalli
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä

Digitaalisen sote-keskuksen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut

Interpersonaalisen ohjannan (IPC) seminaari
Toimintamalli
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen tuki