Etunimi
Maria
Sukunimi
Nousiainen
Organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelyteksti
Toimin projektsihteerinä sosiaali- ja terveysministeriössä ohjausosastolla. Työni jakaantuu rakenneuudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus uudistuksen välille.

Toimintamallit, joissa mukana

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalihuolto

Tulevaisuuden sotekeskus, etusivu
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto