Sisä-Suomen yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle valtionavustusta psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin koordinointitehtäviin sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin. Hankkeen hallinnointi ja valtionavustus siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

Hanketta toteutetaan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla eli Sisä-Suomen yhteistyöalueella. Toteutuksesta vastaavat psykososiaalisten menetelmien osalta Tampereen yliopistollinen sairaala ja OT-keskuksen osalta sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos, SONetBOTNIA ja TAYS. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys

Toimintamalli
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Opiskeluhuolto

opas esihenkilöille
Toimintamalli
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä
Oppilas- ja opiskelijahuolto

TE
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä
Hoidontarve
Perustason mielenterveyspalvelut

Terapiat etulinjaan -toimintamallissa parannetaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä uusien hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa.
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Hoidontarve

Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mielenterveyskriisin selättämiseen ja systemaattisen tavan kehittää psykososiaalisten hoitojen prosessia.
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Hoidontarve
Perustason mielenterveyspalvelut