IPC-menetelmän implementointi Sisä-Suomen yhteistyöalueella

Interpersoonallista ohjausta (IPC) implementoidaan nuorten perustason, erityisesti opiskeluhuollon, palveluihin. Projektin aikana tuotetaan materiaalia esihenkilöille ja työntekijöille IPC-menetelmän juurtumisen tueksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
IPC-menetelmän implementointi Sisä-Suomen yhteistyöalueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Interpersoonallista ohjausta (IPC) implementoidaan nuorten perustason, erityisesti opiskeluhuollon, palveluihin. Projektin aikana tuotetaan materiaalia esihenkilöille ja työntekijöille IPC-menetelmän juurtumisen tueksi. 

Toteutuspaikka
Sisä-Suomen yhteistyöalue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Heljä Pirkkala

Luotu

19.10.2023

Viimeksi muokattu

12.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

IPC-N-interventio on kuuden käynnin mittainen strukturoitu psykososiaalinen menetelmä nuorten masennusoireisiin ja masennukseen. Kohderyhmä on 12–18-vuotiaat nuoret.

Viva-projekti on vastannut menetelmän implementoinnista Sisä-Suomen alueelle vuosina 2021-2023. IPC-koulutuksia on toteutettu IPC-kouluttajien, menetelmäohjaajien sekä Terapiat etulinjaan -toimintamallin yhteistyönä. 

Uuden menetelmän implementointi vaatii runsaasti koordinointi- ja juurrutustyötä. Viva-projektissa on edistetty IPC-menetelmän juurtumista muun muassa viestinnän, haastattelujen ja kyselyjen sekä johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden tapaamisten muodossa. Lisäksi on tuotettu materiaalia viestintään sekä esihenkilöiden tekemän juurruttamistyön tueksi (mm. opas esihenkilöille IPC-menetelmän implementointiin). 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä