Opas esihenkilöille IPC-menetelmän implementointiin

Interpersoonallista ohjausta (IPC) implementoidaan nuorten perustason palveluihin osana muita näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä. Onnistumisessa keskeistä on esihenkilöiden pitkäjänteinen työskentely, jonka tueksi on luotu opas.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Opas esihenkilöille IPC-menetelmän implementointiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Interpersoonallista ohjausta (IPC) implementoidaan nuorten perustason palveluihin osana muita näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä. Onnistumisessa keskeistä on esihenkilöiden pitkäjänteinen työskentely, jonka tueksi on luotu opas.

Toteutuspaikka
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeet: Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Ritakorpi

Luotu

17.01.2022

Viimeksi muokattu

17.02.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kyseessä on opas, jonka avulla opiskeluhuollon lähiesihenkilö voi edistää IPC-menetelmän juurtumista. Opas sisältää implementoinnin kannalta keskeiset käytännön vaiheet ja ohjeet. Opas tarjoaa perustietoa implementoinnista ja tärkeimmistä onnistumisen elementeistä. Lisäksi opas sisältää esimerkin, miten IPC:n vaikutuksia voidaan seurata.

Toimintaympäristö **

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto nuorten palveluissa on osa osa mielenterveysstrategiaa 2020-2030. Lisäksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa linjataan, että yleisempien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia menetelmiä tulee ottaa käyttöön. Niin sanotun keskittämisasetuksen 582/2017 mukaan yliopistollisia sairaaloita ylläpitävien sairaanhoitopiirien on huolehdittava psykososiaalisten menetelmien arvioinnista ja niiden osaamisen ylläpidosta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Oppaan kohderyhmänä on opiskeluhuollon työntekijöiden lähiesihenkilöt. Opasta lähdettiin toteuttamaan sen huomion perusteella, että näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen käytännöt ovat usein esihenkilöille vieraita.  Vastaavanlaista opasta ei ole aikaisemmin toteutettu. Opasta työstettäessä palautetta pyydettiin useilta eri sidosryhmiltä: IPC-koulutetuilta, kuntien kehittäjiltä, esihenkilöiltä, alan tutkijalta sekä Itlan implementointiasiantuntijoilta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Opasta levitetään kohderyhmälle eri viestintäkanavien ja sidosryhmien kautta. Oppaan sisältöjä käydään läpi IPC-koulutettujen lähiesihenkilöiden yhteen kokoavissa juurrutustiimeissä. Itse oppaan käyttöönotto on helppoa, mutta IPC:n juurruttaminen vaatii lähiesihenkilöiltä vuosien systemaattista työtä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Esihenkilöt ovat oppaassa kuvattujen vaiheiden mukaisesti alkaneet toteuttamaan juurruttamista mm. luomalla seurantajärjestelmiä, kokoamalla IPC-koulutettuja yhteen ja käymällä heidän kanssaan säännöllisiä keskusteluja menetelmän käytöstä. IPC-koulutetut ovat kokeneet saavansa enemmän esihenkilöiltä tukea. Pidemmän aikavälin vaikutukset juurtumiseen ovat nähtävissä vasta myöhemmin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Opasta voi hyödyntää myös muiden näyttöön perustuvien menetelmien implementoinnissa. Opas on suunnattu opiskeluhuollon kontekstiin, mutta sitä voi soveltaen käyttää myös muilla palvelusektoreilla. Itse oppaan käyttöönotto on helppoa, mutta IPC:n juurruttaminen vaatii lähiesihenkilöiltä vuosien systemaattista työtä. 

Kansikuva
opas esihenkilöille

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis