Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen työkykyohjelma innokylässä.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä ovat olleet pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset.  Tavoitteena on ollut vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi on osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa. Yhteistyötä hankkeessa tehtiin laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa

Hankkeessa selkeytettiin myös tuetun työllistymisen palvelupolkuja sekä pilotoitiin alihankintamallia.

Keskeistä hankkeessa oli asiakasosallisuuden vahvistaminen.

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Ylläpitäjä
Siun sote
Ylläpitäjä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Ylläpitäjä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Ylläpitäjä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Ylläpitäjä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Ylläpitäjä