Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen työkykyohjelma innokylässä.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hankkeella on tavoitteena vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi on osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa. Yhteistyötä tehdään laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa

Hankkeessa selkeytetään myös tuetun työllistymisen palvelupolut koko maakunnan alueella sekä  pilotoidaan alihankintamallia.

Keskeistä hankkeessa on asiakasosallisuuden vahvistaminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Siun sote: Siun soten työkykyohjelma 2020-2022
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen työkykyohjelma innokylässä.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hankkeella on tavoitteena vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi on osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa. Yhteistyötä tehdään laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa

Hankkeessa selkeytetään myös tuetun työllistymisen palvelupolut koko maakunnan alueella sekä  pilotoidaan alihankintamallia.

Keskeistä hankkeessa on asiakasosallisuuden vahvistaminen.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa tavoitellaan asiakaskohtaisten palvelupolkujen rakentumista asiakaslähtöisemmin nykyistä sektoroitunutta toimintatapaa paremmin.

Hankkeen aikana selkeytetään eri toimijoiden välistä työnjakoa.

Toimiaika

Hankeaika 2020-2022, kokonaisuus on käynnistynyt tammikuussa 2021.

Toimijat

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Siun soten työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskuksen, KELA:n ja TE-palvelujen kanssa. Palvelupolut luodaan yhteistyössä maakunnan työllisyyspalveluiden, käynnissä olevien hankkeiden, sote-keskustoimijoiden, järjestöjen ja muiden tahojen kesken.

Yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa mallinnamme työkyvyn tukeen liittyviä asioita järjestökentällä. Osa-alueina ovat järjestökentän mahdollisuudet työkyvyn tuessa ja arvioinnissa, tuetun työllistymisen menetelmän mallintaminen sekä asiakasosallisuuden vahvistaminen.

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Ulla Tiainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
ulla.tiainen@siunsote.fi

Tekijä

Ulla Tiainen

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

22.09.2022
Tuotokset ja tulokset

Siun soten työkykyohjelmassa asiakasosallisuus on ollut tärkeä osa kehittämistyötä. Työkykyohjelma yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa on julkaissut kaksi osallisuuteen liittyvää tuotosta, joiden sähköiset versiot löytyvät Siun soten verkkosivuilta.

Kesäkuussa julkaistiin pohjoiskarjalaisille työllisyyspalveluiden asiakkaille suunnattu Osallistumis- ja vaikuttamisopas. Oppaan tarkoituksena on tuoda esille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia työllisyyteen liittyen. Mukana oppaassa on maakunnan eri työllisyystoimijoita, jotka kertovat esimerkiksi omista palautteenantokanavistaan. Painettuja oppaita on jaettu ympäri maakuntaa.

Elokuussa julkaistiin myös ammattilaisille suunnattu Osallisuuden työkalupakki, joka on menetelmäopas asiakasosallisuuden tukemiseksi työikäisten palveluissa. Työkalupakista on vain sähköinen versio.

Siun soten logo

Aihealueet

Työllistyminen Osatyökykyisyys Asiakasosallisuus Työllisyys

Ilmiöt

Syrjäytyminen