Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen työkykyohjelma innokylässä.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hankkeella on tavoitteena vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi on osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa ja yhdistyy saumattomasti sote- ammattilaisten tekemään arviointiin.

Hankkeen aikana luodaan yhteismitalliset työkyvyn arviointikriteerit sekä vahvistetaan sote-palveluiden työntekijöiden osaamista työkykyyn liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehdään laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa, kuten kuntakokeilu ja erilaiset hankkeet. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat esim.  TE-hallinto, Kela ja tulevaisuuden sote-keskushanke.

Hankkeessa selkeytetään myös tuetun työllistymisen palvelupolut koko maakunnan alueella sekä mahdollisesti pilotoidaan alihankintamallia.

Keskeistä hankkeessa on asiakasosallisuuden vahvistaminen ja hankkeessa onkin mukana kokemusasiantuntijoita.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Siun sote: Siun soten työkykyohjelma 2020-2022
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen työkykyohjelma innokylässä.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hankkeella on tavoitteena vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi on osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa ja yhdistyy saumattomasti sote- ammattilaisten tekemään arviointiin.

Hankkeen aikana luodaan yhteismitalliset työkyvyn arviointikriteerit sekä vahvistetaan sote-palveluiden työntekijöiden osaamista työkykyyn liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehdään laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa, kuten kuntakokeilu ja erilaiset hankkeet. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat esim.  TE-hallinto, Kela ja tulevaisuuden sote-keskushanke.

Hankkeessa selkeytetään myös tuetun työllistymisen palvelupolut koko maakunnan alueella sekä mahdollisesti pilotoidaan alihankintamallia.

Keskeistä hankkeessa on asiakasosallisuuden vahvistaminen ja hankkeessa onkin mukana kokemusasiantuntijoita.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa tavoitellaan asiakaskohtaisten palvelupolkujen rakentumista asiakaslähtöisemmin nykyistä sektoroitunutta toimintatapaa paremmin.

Hankkeen aikana selkeytetään eri toimijoiden välistä työnjakoa.

Toimiaika

Hankeaika 2020-2022, kokonaisuus on käynnistynyt tammikuussa 2021.

Toimijat

Tarkentuu myöhemmin.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Ulla Tiainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
ulla.tiainen@siunsote.fi

Tekijä

Ulla Tiainen

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

24.03.2021

Aihealueet

Työllistyminen Osatyökykyisyys Asiakasosallisuus Työllisyys

Ilmiöt

Syrjäytyminen