Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen työkykyohjelma innokylässä.

Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hankkeella on tavoitteena vahvistaa työkyvyn tuki ja arviointi osaksi sote-keskusten palvelukokonaisuutta, siten että työkyvyn tuki ja- arviointi on osa asiakkaan hoidon – ja palvelutarpeen arviointia jo alkuvaiheessa. Yhteistyötä tehdään laajasti maakunnan eri työllisyystoimijoiden kanssa

Hankkeessa selkeytetään myös tuetun työllistymisen palvelupolut koko maakunnan alueella sekä  pilotoidaan alihankintamallia.

Keskeistä hankkeessa on asiakasosallisuuden vahvistaminen.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Siun sote logo
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osatyökykyisyys
Kehitysvammaisuus
Prosessien kehittäminen

Siun soten logo.
Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Prosessien kehittäminen
Asiakasosallisuus
Vammaispalvelut

Siun soten logo
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Asiakasosallisuus

Siun soten logo
Toimintamalli
Työhönvalmennus
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö
Mielenterveyspalvelut

Siun soten logo
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Kuntouttava työtoiminta
Mielenterveyspalvelut
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen

Siun soten logo
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus

Siun soten logo
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Vammaisuus

Siun soten logo
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Siun soten logo
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Osatyökykyisyys

Siun soten logo
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö
Osatyökykyisyys