Materiaalit Sosiaalisten innovaatioiden validointi-työpaja 25.10.2023 


Mitä validointi on ja miksi sitä tarvitaan, (PDF),  Kaisu Puumalainen, LUT

Validointityökalun kehittäminen, tarve, prosessi havainnot (PDF), Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö 

 Visio validoinnin tulevista suunnista: 

Validoinnin mahdollisuudet innokylässä (PDF), Merja Ikäheimo, THL/Innokylä

Miten validointi voisi liittyä SIM tietokantaan (kts. Ramadan esitys yllä), Farid Ramadan Kuntoussäätiö

 

Sosiaalisten innovaatioiden arviointipilotti taustaa

Helmikuussa 2023 alkaneen Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi- hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti valmistella, konseptoida ja pilotoida soveltuvin osin sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus Suomeen. Tarkempia tietoja hankkeesta voit katsoa täältä.  Hankkeessa kehitetään validointityökalua sosiaalisten innovaatioiden validoimiseen. 

Miten pilotointi tehdään?

Validointityökalun testausta tehdään syys-lokakuun 2023 aikana. 

VAIHE 1. Testaukseen valituille innovaattoreille ja ratkaisujen kehittäjille lähetettävä testausosio koostuu kahdeksasta pääkysymyksestä ja muutamasta alakysymyksestä. Kaavake on testausvaiheessa word-muotoinen. Varsinaisen täyttämisen lisäksi testaajat  kommentoivat työkalua. Tämä auttaa validointikehikon valmisteluryhmää viimeistelemään siitä sellainen, että se on käyttäjän näkökulmasta mahdollisimman selkeä ja helppo käyttää. 

VAIHE 2. Kehikon valmisteluryhmä testaa arviointiosiota pilotoitavien innovaatioiden pohjalta ja kokoaa omat huomionsa taulukon käytettävyydestä arvioinnissa. Kommentteja validointikehikkoon pyritään saamaan myös keskeisiltä rahoittajien edustajilta.

VAIHE 3. Sosiaalisten innovaatioiden valmistelu ja pilotointi -hanke järjestää validointi-webinaarin keskiviikkona 25.10.2023 kello 13-15 Teamsissa. Mitä ovat sosiaaliset innovaatiot ja mitä on niiden validointi? Mihin validointia tarvitaan? Tule mukaan kuulemaan, mitä on tehty ja keskustelemaan validoinnin tulevaisuudesta. Tilaisuus on maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin. Ilmoittautumiset ja lisätietoa linkistä.
 

Mitä hyötyä sosiaalisten innovaatioiden validoinnista on?

Sosiaalisten innovaatioiden validointi on tärkeää monelta kannalta. Sen on tarkoitus auttaa muita innovaattoreita omassa kehitystyössään niin, ettei samoja asioita tarvitse tehdä uudestaan eri paikoissa ja toimivat käytännöt ja toimintatavat ja -mallit lähtevät leviämään mahdollisimman laajalle. 

Validointia tarvitaan myös rahoittajien näkökulmasta siihen, että osataan tunnistaa ja valita sellaiset innovaatiot, joihin tulisi panostaa resursseja. Toivomme saavamme validiointikehikon kehitystyöhön mahdollisimman kattavasti mukaan erilaisia näkökulmia, jotta työkalu vastaisi edellä mainittuihin tarpeisiin ja että se toimisi erilaisten ja erityyppisten innovaatioiden validoimisessa. Työkalun ensimmäinen versio valmistuu syksyn aikana ja se julkistetaan 7.11. sosiaalisten innovaatioiden päivässä. Työkalu tullee myöhemmin liittymään EU:n ylläpitämään social innovation match (SIM) tietokantaan, jonne kootaan eri EU-maista tulevia toimiviksi todettuja sosiaalisia innovaatioita.