Osana vuonna 2023 toteutettua Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanketta kehitettiin ja pilotoitiin sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalua. Tähän kokonaisuuteen on koottu pilotissa mukana olleita, Innokylään kuvattuja ja pilotissa arvioituja sosiaalisia innovaatioita. kts. liitetyt toimintamallit -välilehti

Tutustu Sosiaalisten innovaatioiden arviointityökaluun 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sosiaalisten innovaatioiden arviointipilotti
Lyhyt kuvaus

Osana vuonna 2023 toteutettua Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanketta kehitettiin ja pilotoitiin sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalua. Tähän kokonaisuuteen on koottu pilotissa mukana olleita, Innokylään kuvattuja ja pilotissa arvioituja sosiaalisia innovaatioita. kts. liitetyt toimintamallit -välilehti

Tutustu Sosiaalisten innovaatioiden arviointityökaluun 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Nostetaan esiin tietoa yleisesti sosiaalisista innovaatioista sekä laadukkaista ja toimivista käytännöistä. Erityisesti painopisteenä on jakaa tietoa sosiaalisista innovaatioista, jotka kohdentuvat työttömiin ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin naisiin ja miehiin ja erityisesti nuoriin, maahanmuuttajataustaisiin, romaneihin, vammaisiin henkilöihin, lastensuojelunuoriin, osatyökykyisiin, pitkäaikaissairaisiin ja ikääntyviin. 

Toimiaika

3-12.2023 Aikataulutus ja tehtävät

  • 03/2023 Kontaktoidaan THL:n keskeiset yhteistyökumppanit 
  • 04-05/2023 Valitaan Innokylään kirjatuista toimintamalleista validointipilottiin sopivat
  • 08-12/2023 Pilotoidaan hankkeessa kehitettyä validointikehikkoa (ks. toimenpide 3)
  • 08-12/2023 koontien tekeminen yhteistyössä erityisesti Kuntoutussäätiön ja LUTin kanssa (Innokylän kokonaisuudet)
  • 11/2023 alustavista tuloksista viestiminen (Sosiaalisten innovaatioiden päivä, ks. toimenpide 1)
Toimijat

Validointikehikon kehittäminen on Kuntoutussäätiön vastuulla, ja tähän osallistuu myös erityisesti LUT. Hankkeen päätoteuttaja (THL) koordinoi sosiaalisten innovaatioiden koostamista ja valmistelee koonnit yhteistyössä yhteistyöverkostojen kanssa. Sosiaalisten innovaatioiden koostamiseen osallistuu yhteistyökumppaneina Kuntoutussäätiö, LUT ja Siltavalmennus.

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Merja Ikäheimo (THL), Farid Ramadan (Kuntoutusäätiö)
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
merja.ikaheimo@thl.fi

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

28.06.2023

Viimeksi muokattu

04.03.2024
Päämäärä ja päätavoite

Sosiaalisten innovaatioiden valintaan ja arviointiin hyödynnetään hankkeessa kehitettävää validointikehikkoa. Validointikehikon kehittäminen on Kuntoutussäätiön vastuulla, ja tähän osallistuu myös erityisesti LUT. Hankkeen päätoteuttaja (THL) koordinoi sosiaalisten innovaatioiden koostamista ja valmistelee koonnit yhteistyössä yhteistyöverkostojen kanssa.

Tuotokset ja tulokset

Validointipilotin onnistuminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

Pilotoinnista saatujen palautteiden määrä ja sisältö
 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Työpaketti 2 ja 3 ovat tehneet yhteistyötä validointikehikon kehittämisessä ja pilotoinnissa. Kuntoussäätiö ja LUT ovat vastanneet pitkälti kehikon rakentamisesta. THL:n luotsaama työpaketti 2 tuli mukaan kehikon pilotontivaiheessa ja työpaketti 2 kautta kehikon kommentointiin ovat ennen testaamista osallistuneet myös THLn arvioinnin ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat. He olivat myös suurena apuna pilotoitavien innovaatioiden valinnassa. Validointityökalun testausta on tehty syys-lokakuun 2023 aikana. 

VAIHE 1. Testaukseen valituille innovaattoreille ja ratkaisujen kehittäjille lähetetty testausosio koostuu kahdeksasta pääkysymyksestä ja muutamasta alakysymyksestä. Kaavake on testausvaiheessa word-muotoinen. Arviointikehikkoa testasi 9 toimijaa. Varsinaisen täyttämisen lisäksi testaajat kommentoivat työkalua, jotkut myös työkalun linkityksiä Innokylän palveluihin ja verkkoalustaan. Kommenttien pohjalta validointikehikon valmisteluryhmä viimeistelee kehikkoa siten, että se on käyttäjän näkökulmasta mahdollisimman selkeä ja helppo käyttää. -> Pilotointiin osallistuneet innovaatiot, jotka löytyvät Innokylästä, löytyy kokoomasivulta 

VAIHE 2. Kehikon valmisteluryhmä on puolestaan testannut arviointiosiota pilotoitavien innovaatioiden pohjalta ja koonnut huomionsa taulukon käytettävyydestä arvioinnissa. Eli Arvioijan näkökulmasta kehikkoa on myös nyt testattu ja toimijoille on lähetetty myös palaute arviointien tuloksista 1.11.

VAIHE 3. Osana pilotointia järjestettiin validointi-webinaarin keskiviikkona 25.10.2023  Mitä ovat sosiaaliset innovaatiot ja mitä on niiden validointi? Mihin validointia tarvitaan? Tule mukaan kuulemaan, mitä on tehty ja keskustelemaan validoinnin tulevaisuudesta. Tilaisuuteen osallistui n. 40 henkilöä 

Pilotointiin osallistuneiden kommenttien pohjalta työkalusta pystyttiin muokkamaan aikaisempaa käyttäjäystävällisempi ja päällekkäisyyttä pystyttiin poistamaan. Myös Validointi webinaarista saatiin hyviä vinkkejä työkalun käyttöönoton edistämiseen.
Validoinnin huomioiminen Innokylän verkkopalvelun ja palveluiden jatkokehityksessä 
ideoita 
• Työkalu upotettuna osaksi Innokylän kehittämisen polkua?
 • Koonnit validoiduista toimintamalleista keskitetysti yhteen paikkaan? Esim. Arvioidut toimintamallit – sivu?
 • Työkalua voisi hyödyntää palkintoprosesseissa sekä innovaatiokatsauksia koostettaessa? 
• Osaamiskeskus voisi tarjota verkkoklinikoita arvioinnin ja validoinnin tueksi? 
• Validoituja innovaatioita olisi mahdollista nostaa esiin erilaisissa tapahtumissa? 
• Rahoittajat pystyisivät hyödyntämään validoituja toimintamalleja pohtiessaan tulevia rahoituslinjauksiaan? 
• Tukisi sosiaalisten innovaatioiden kansainvälistä skaalautumista?

Arviointikysymyksiä jatkoon

Validoitujen innovaatioiden leviäminen ja käyttöönotto muualla?

Rahoittajien resurssien suuntaaminen innovaatioiden käyttöönottoon?