Osana vuonna 2023 toteutettua Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanketta kehitettiin ja pilotoitiin sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalua. Tähän kokonaisuuteen on koottu pilotissa mukana olleita, Innokylään kuvattuja ja pilotissa arvioituja sosiaalisia innovaatioita. kts. liitetyt toimintamallit -välilehti

Tutustu Sosiaalisten innovaatioiden arviointityökaluun 

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

DigiOn -hankkeessa kehitettiin digikaveritoimintaa. Kuvassa digikaverit.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

kaksi hymyilevää nuorta
Toimintamalli
Lastensuojelu
Osallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteistyö

Olohuoneella nuoria ja työntekijä
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Asiakaslähtöisyys
Monikulttuurisuus
Yhteistyö

Hyvä käytäntö -palkinto 2022
Toimintamalli
Maahanmuutto
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus

"Opin uusia asioita, sain vaikuttaa ja ilmaista omat mielipiteeni" - Lastensuojelun sijaishuollon haastekisa
Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Asiakasosallisuus

Sosiaalinen kädenjälki
Toimintamalli
Kestävä kehitys
Sosiaalinen kestävyys
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Työllisyys

Sovittava ohjaus
Toimintamalli
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Verkostot
Osallisuus
Yhteistyö