Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus valmistelu ja pilotointi

Valmistellaan sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti ja toteutussunnitelma sen pilotoinnille ja käynnistämiselle. 

#InnovaattoritYhdessä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus valmistelu ja pilotointi
Lyhyt kuvaus

Valmistellaan sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti ja toteutussunnitelma sen pilotoinnille ja käynnistämiselle. 

#InnovaattoritYhdessä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on v.2023 aikana valmistella ja pilotoida Suomeen sosialisten innovaatioiden osaamiskeskusta, joka vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä. Tavoitteet liittyvät tietoon, osaamiseen ja vaikuttamiseen. Tiedon osalta pyritään lisäämään tietoisuutta sosiaalisista innovaatioista ja niiden näkyvyyttä sekä tarjoamaan kehittämismenetelmiä ja työkaluja. Osaamisen osalta tavoitteena on vahvistaa toimijoiden kyvykkyyttä yhteisössä ja suunnanrakentamisessa tarjoamalla koulutusta ja foorumeita vuoropuhelulle. Vaikuttamisen osalta keskitytään tulosten kuvaamisen ja näkyväksi tekemisen tärkeyteen sekä laadukkaan tiedon levittämiseen kansallisesti tukien innovaatioiden käyttöönottoa uusissa toimintaympäristöissä.

Toteutettujen toimintamallien pohjalta valmistellaan sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusken konsepti sekä toteutussuunnitelma sen pilotoinnille ja käynnistämiselle. 

Toimiaika

Käynnissä oleva kehittämisohjelma, toimiaika 2023.

Toimijat
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Suomen Kuntaliitto
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Kuntoutussäätiö sr
 • Diakonia ammattikorkeakoulu
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)
 • Silta-valmennusyhdistys
Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Veera Laurila
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
veera.laurila@thl.fi

Tekijä

Sonja Londen

Luotu

06.07.2023

Viimeksi muokattu

22.03.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sosiaaliselle innovaatiotoiminnalle on yhä enemmän kysyntää Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Sosiaalinen innovaatio tarjoaa vastauksia sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, työttömyyteen, turvallisuuteen ja digitalisaatioon.

Valmistellaan toteutettujen toimenpiteiden pohjalta sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti sekä toteutussuunnitelma.

Strategiset liittymäkohdat liittyvät vahvistamiseen ja verkostoitumiseen.

Vahvistetaan:

 • Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä, uusia ratkaisuja ja yhteistyötä sosiaalisen hyvinvoinnin alalla.
 • Sosiaalista osallisuutta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä edistävää työtä.

Yhteistyö:

 • Verkostoituminen, tiedon jakaminen ja parhaiden käytäntöjen vaihto kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 • Kootaan eri toimijoita eri aloilta ja organisaatioista yhteen kehittämään uudenlaisia ratkaisuja ja tuomaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja toimintamalleihin.
Päämäärä ja päätavoite

Valmistellaan ja pilotoidaan sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta Suomeen.

Toimenpiteet sisältävät muun muassa sosiaalisten innovaatioiden päivän tapahtuman järjestämisen, tiedon ja käytäntöjen jakamisen, validointikehikon luomisen, kansainvälisen yhteistyön, toimijoiden kartoituksen, kansallisen yhteistyön käynnistämisen, virtuaalisen verkkofoorumin luomisen, koulutusten tarjoaminen ja viestinnän tehostaminen sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseksi.

Päätavoitteena on vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä ja edistää yhteistyötä alalla. Osaamiskeskuksen perustaminen vahvistaisi sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa alueellisten verkostojen avulla. Tavoitteena on myös lisätä tietoa sosiaalisista innovaatioista, edistää niiden näkyvyyttä ja edistää toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Osana EU-tason yhteistyötä tehdään yhteistyötä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoitellut tulokset ovat luoda sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen

 • konseptin
 • toteutussuunnitelman

Tuotokset ovat yhdeksän eri toimenpiteitä. 
(kun toimenpiteillä on kehitteillä oma toimintamalli, voit tutustua siihen taremmin toimintamallissa olevan linkin kautta)

 1. Pilotoidaan Sosiaalisten innovaatioiden päivä (tapahtuma) kehittäjille ja rahoittajille hybriditapahtumana.Hankkeen tuloksena on alustava konsepti päivästä ja rahoittajien välisestä yhteistyöstä. 
 2. Nostetaan esiin tietoa yleisesti sosiaalisista innovaatioista sekä laadukkaista ja toimivista käytännöistä.
 3. Luodaan arviointikehikko ja kriteerit sosiaalisten innovaatioiden validointiin.
 4. Kansainvälinen yhteistyö muiden EU:n alueen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskustoimintaa kehittävien toimijoiden kanssa. 
 5. Kartoitetaan ja kootaan sosiaalisten innovaatioiden ympärillä toimivat alueelliset ja kansalliset toimijat ja verkostot
 6. Käynnistetään kansallinen yhteistyö ja vuoropuhelu tunnistettujen sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemitoimijoiden kanssa. 
 7. Luodaan toteutussuunnitelma sosiaalisten innovaatioiden verkkofoorumille. 
 8. Viestitään sosiaalisten innovaatioiden kuvaamisen ja näkyväksi tekemisen tärkeydestä ja tarjotaankoulutusta ja tukea sosiaalisten innovaatioiden laadukkaaseen kehittämiseen ja kuvaamiseen.
 9. Nostetaan esiin tietoa laadukkaista ja toimivista sosiaalisista innovaatioista viestinnällisin keinoin.

Vaikutukset

 • Eri innovaatiotoimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Toimintaan liittyvän osaamisen lisääntyminen.
 • Sosiaalisten innovaatioiden edistäminen 
 • Pohjan luominen pysyvälle kansalliselle ja EU-tasoiselle yhteistyölle sosiaalisten innovaatioiden kontekstissa.