Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Tiedonhallinta
RRP
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tavoitteena Pirkanmaan hyvinvointialueella on tiedon laadun ja luotettavuuden parantaminen hyödyntäen kansallisia ohjeistuksia ja toimintatapoja yhdenmukais

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omatiimit suun terveydenhuollossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakaslähtöisyys
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa tyypin 2 diabetesta sairastavan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa sepelvaltimotautipotilaan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkyvyn tuen tiimin toimintamalli perustuu asiakkaan tarpeita vastaavaan monialaiseen yhteistyöhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Vammaispalvelut
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäistetään entiset kuntakohtaiset palvelujonot koko alueen yhteiseen jonoon. Kirjautuneille asiakaskäyttäjille on oma jono ja kirjautuneille ammattilaiskäyttäjille omansa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennusta pilotoidaan  Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueella 9-15 vuotiaille lapsille ja nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Erikoissairaanhoito
Laatutyö
Moniammatillisuus
RRP
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdistetään hoidonsuunnittelu ja  anestesiakelpoisuuden arviointi yhdeksi moniammatilliseksi kokonaisuudeksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Digitaaliset palvelut
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön  digitaalinen ajanvaraus työikäisten palveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Perusterveydenhuolto
Arviointi ja tiedonkeruu
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terapianavigaattorin implementointi Laphan alueelle Terapiat etulinjaan palvelukonseptin yhteydessä.