Innovaatiotoiminta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti.

Themes
Innovaatiotoiminta
Johtaminen
Prosessien kehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikalla 17.4.2024 teemana oli ekosysteemityö ja palveluprosessit.

Themes
Innovaatiotoiminta
Blogikirjoitus
Ingress

Euroopassa edistetään sosiaalisia innovaatioita kehittämällä osaamiskeskuksia, jotka toimivat temaattisina ja alueellisina ekosysteemeinä.

Themes
Innovaatiotoiminta
Lastensuojelu
Uutinen
Ingress

Sosiaaliset innovaatiot ovat kansainvälisessä innovaatiopolitiikassa nopeasti kasvava ilmiö, kun pyritään ratkaisemaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia.

Themes
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Ihkaensimmäinen Sosiaalisten innovaatioiden päivä järjestettiin 7.11.2023 Helsingin kaupungintalolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Johtaminen
Hoitotakuu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta edistämällä heikommassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluita tuottavien yksiköiden muu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Innovaatiotoiminta
Asiakaslähtöisyys
Kustannusvaikuttavuus
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Uudenlaisen, dynaamisen hoitoaikaan perustuvan toimintamallin ja tähän liittyvän työnvirtauksen ohjauksen työkalun kehitys yhteistyössä henkilöstön ja kehitysyhteistyökumppanin kanssa.

Themes
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Sosiaaliset innovaatiot ovat uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Themes
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Uutinen
Ingress

Sosiaalisten innovaatioiden päivä järjestetään ensimmäistä kertaa 7.11.2023. Tapahtuma kokoaa yhteen sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät ja verkostot sekä rahoittajat. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Innovaatiotoiminta
Asiakaslähtöisyys
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena innovoida uudenlainen suun terveydenhuollon toimintamalli ja – kulttuuri sekä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kilpailukyvyn parantaminen. Pyrkimyksenä siirtyä