Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto

Verkosto (THL) järjestäytyy vuoden 2023 aikana. Työ on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  

Kansallisen tason verkosto hyvinvointialueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreille (alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista koordinoiva/t henkilö/t). Verkosto pyritään pitämään jäsenmäärältään kompaktina. Hyvinvointialueiden omiin sote-kirjaamista edistävissä verkostoihin kootaan laajempi edustus. Vuoropuhelu kansallisen tason ja alueiden omien verkostojen välillä tapahtuu kirjaamiskoordinaattorin välityksellä. 

Verkoston ensimmäiset verkoston tilaisuudet pidetään vuonna 2023. 

Hyvinvointialueet voivat myös kuvata omat kirjaamisen kehittämistä edistävät verkostot Innokylän toimintamalleihin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto
Lyhyt kuvaus

Verkosto (THL) järjestäytyy vuoden 2023 aikana. Työ on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  

Kansallisen tason verkosto hyvinvointialueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreille (alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista koordinoiva/t henkilö/t). Verkosto pyritään pitämään jäsenmäärältään kompaktina. Hyvinvointialueiden omiin sote-kirjaamista edistävissä verkostoihin kootaan laajempi edustus. Vuoropuhelu kansallisen tason ja alueiden omien verkostojen välillä tapahtuu kirjaamiskoordinaattorin välityksellä. 

Verkoston ensimmäiset verkoston tilaisuudet pidetään vuonna 2023. 

Hyvinvointialueet voivat myös kuvata omat kirjaamisen kehittämistä edistävät verkostot Innokylän toimintamalleihin. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kirjaamisen ja tiedon laadun tavoitteet (Kirjaaminen ja tiedon laatu -projekti):​

 • Kirjaamisosaamisen (myös monialaisen) vahvistaminen​
 • Kirjaamisen yhdenmukaistuminen​
 • Kirjatun tiedon laadun parantuminen

Sote-Kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto

 • Verkosto on tarkoitettu hyvinvointialueiden nimetyille (Kestävä kasvu) kirjaamiskoordinaattoreille (tai heitä edustaville henkilöille) 
  • Jokainen hyvinvointialue nimeää alueeltaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon edustajan (kirjaamiskoordinaattorin) verkostoon. 
  • Jokainen jäsen edustaa koko omaa aluettaan
 • Hyvinvointialueiden koordinaattoreiden lisäksi verkostoon kutsutaan kansallisen tason toimijoita.
 • Edistää samoja projektin tavoitteita*. 
 • Kansallisen verkoston lisäksi keskiössä on verkostoituminen hyvinvointialueella.
  • Suunnittelutyö kannattaa käynnistää verkostoitumalla. hyvinvointialueen sisällä ja sopimalla yhdessä, kuka edustaa hyvinvointialuetta tässä kansallisessa verkostossa. 
  • Pitää varmistaa riittävä asiantuntemus sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon näkökulmasta. 

Verkostolle suunnitellut tehtävät

Tehtävien osalta tullaan kuulemaan alueiden kirjaamiskoordinaattoreita ja muita toimijoita. 

Verkosto edistää osaltaan koko kirjaamisen ja tiedon laatu -projektin tavoitteita. Tehtävien suhteen tullaan kuulemaan verkoston näkemykset erikseen sovittavalla tavalla ja tehtäviä täsmennetään tarvittaessa myöhemmin.  

 • Kirjaamisosaamisen vahvistaminen  
  • Monialaisen kirjaamisosaamisen vahvistaminen 
  • Kansallisten kirjaamisohjeiden jalkauttaminen verkoston kautta
  • Viestitään alueille kirjaamisen ja tiedonhallinnan koulutuksen valtakunnallisista painopisteistä, jotta alueet voivat hyödyntää tietoa koulutussuunnitelmissaan. 
  • Kumppanuuksien ja vertaistuen tarjoaminen 
  • Edistetään yhteiskehittämistä (alueiden omat koulutukset, materiaalit jne.) 
  • Hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorien ja kansallisen tason toimijoiden yhteen saattaminen 
 • Kirjaamisen yhdenmukaistaminen  
  • Koulutussuunnitelmilla ja niiden toteuttamisella edistetään kansallisesti yhdenmukaista kirjaamista 
  • Edistetään yhteiskehittämistä (alueiden omat koulutukset, materiaalit jne.)  
  • Edistetään vertaisoppimista hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorien kesken 
  • Tunnistetaan kirjaamisen haasteita ja pohditaan ratkaisuja 
  • Pidetään tarvittaessa erikseen sovittavia teemakohtaisia verkoston verkkotapaamisia  
 • Kirjatun tiedon laadun parantuminen  
  • Tunnistetaan yhdessä tiedon laatuun vaikuttavia tekijöitä ja tehdään näkyväksi alueiden tekemää työtä 
  • Tehdään näkyväksi kirjaamisen merkitystä osana asiakastyön ja johtamisen kokonaisuutta 
  • Tarjotaan lyhyitä asiantuntija-alustuksia osana verkostotapaamisia 

Verkoston jäsen

 • edustaa koko omaa aluettaan
 • vie verkostosta tietoa omalle hyvinvointialueelle 
 • tuo verkostoon tietoa alueeltaan 
 • huolehtii tiedonkulusta THL:n verkoston ja oman alueen verkoston/verkostojen välillä 

Verkoston suunnittelu ja käynnistyminen

 • Järjestäytyminen ja verkoston kokoaminen tapahtuu vuonna 2023.
 • THL järjestää 15.5.23 klo 9-10.00 (Teams) kansallisen verkoston SOTE-kirjaamiskoordinaattorien tervetulotilaisuus. Tilaisuus on tarkoitettu ainoastaan hyvinvointialueiden nimetyille kirjaamiskoordinaattoreille, jotka työskentelevät osana Kestävän kasvun –ohjelmaa. Verkostoa lähdetään kokoamaan ja tilaisuuden yhteydessä ilmoittaudutaan myös verkostoon. Teams-kutsu lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoitus THL:n tapahtumakalenterissa.
 • SOTE-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkoston kick off -tilaisuus  pidetään 19.9.23 klo 9-11.30 (Teams). ja tähän tilaisuuteen kutsutaan koordinaattoreiden lisäksi muut toimijat. Ilmoitus julkaistaan THL:n tapahtumakalenterissa myöhemmin.

Missä voi käydä keskustelua muiden hyvinvointialueiden asiantuntijoiden kanssa?

THL tarjoaa Teamsissa oman keskustelukanavan hyvinvointialueille. Kanava löytyy Teamsissä "ULK RRP alueyhteistyö"-nimisen kanavan alta "Kirjaaminen ja tiedon laatu". Ole tarvittaessa yhteydessä vastuuasiantuntijoihin katso kohta > kehittämiskokonaisuuden yhteystiedot. 

Hyvinvointialueet voivat myös kuvata omat kirjaamisen kehittämistä edistävät verkostot Innokylän toimintamalleihin, jolloin alueiden kehittämistyö ja asiantuntijat ovat löydettävissä Innokylän kautta. Kun toimintamalli on kuvattu Innokylään, linkitetään se SOTE-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto -kokonaisuuteen ja parhaimmillaan muodostuu 21+1 alueen kokonaisuudet, jotka on yhteydessä kansalliseen verkostoon Innokylän kautta. 

Muuta

Toimiaika

Suomen kestävän kasvun ohjelma 2022–2025.

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, muut toimijat määritellään myöhemmin suunnittelun edetessä.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Varonen; Anne Ålander
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.varonen@thl.fi

Tekijä

Päivi Varonen

Luotu

07.11.2022

Viimeksi muokattu

22.03.2023
Kestävän kasvun eu logo

Aihealueet