Kansa-koulu 5 - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen yhteiskehittämällä

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille tukea kirjaamisen kehittämisrakenteiden luomiseen sekä kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansa-koulu 5 - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen yhteiskehittämällä
Lyhyt kuvaus

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille tukea kirjaamisen kehittämisrakenteiden luomiseen sekä kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

1. Luodaan pysyviä toimintamalleja kirjaamisen kehittämiseen yhteiskehittämällä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa.

2. Jalkautetaan kansallisia kirjaamisen ohjeita ja määräyksiä. Hyvinvointialueille muodostuu kirjaamisen kehittämisen rakenteita sekä kehittämistä ja oppimista tukevia verkostoja.

Toimiaika

1.1.2023–31.3.2024

Aikaisemmat hankekokonaisuudet löydät myös Innokylästä:

Kansa-koulu 4.0 - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa (2022)

Kansa-koulu III - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti (2020–21)

Kansa-koulu II - Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla (2018–19)

Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano (2015–2017)

Toimijat

Hankkeen toteuttajana on toiminut valtakunnallinen osaamiskeskusverkosto ja hankkeen hallinnoijana Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO.

Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske
Päijät-Hämeen sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa Pikassos
Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Olemme mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävässä kansallisessa verkostossa. Hankkeella on erityisrooli alueiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tukemisessa ja osallistumme verkoston toimintaan ja tiedonvaihtoon. Hanke jakaa sen omista työpajoista ja verkostoista saatua tietoa verkoston käyttöön. 

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Nea Kosonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
nea.kosonen@vasso.fi

Luotu

30.03.2023

Viimeksi muokattu

31.03.2023