Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto (THL)

SOTE-KIRJAAMISKOORDINAATTORIVERKOSTO (THL): Hyvinvointialueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreiden (Kestävä kasvu) tueksi perustettu verkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  

Verkostosta on tarkoitus tulla pysyvä kansallisen tason (THL) verkosto, jossa on edustus hyvinvointialueittain (1-2 hlöä). Hyvinvointialueiden sote-kirjaamista edistäviin verkostoihin kootaan laajempi edustus. 

Otathan yhteyttä oman alueen sote-kirjaamiskoordinaattoriin mikäli haluat keskustella kansallisesta verkostosta ja siihen liittymisestä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto (THL)
Lyhyt kuvaus

SOTE-KIRJAAMISKOORDINAATTORIVERKOSTO (THL): Hyvinvointialueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreiden (Kestävä kasvu) tueksi perustettu verkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  

Verkostosta on tarkoitus tulla pysyvä kansallisen tason (THL) verkosto, jossa on edustus hyvinvointialueittain (1-2 hlöä). Hyvinvointialueiden sote-kirjaamista edistäviin verkostoihin kootaan laajempi edustus. 

Otathan yhteyttä oman alueen sote-kirjaamiskoordinaattoriin mikäli haluat keskustella kansallisesta verkostosta ja siihen liittymisestä.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kirjaamisen ja tiedon laadun tavoitteet, joita verkosto osaltaan edistää (Kirjaaminen ja tiedon laatu -projekti):​

 • Kirjaamisosaamisen (myös monialaisen) vahvistaminen​
 • Kirjaamisen yhdenmukaistuminen​
 • Kirjatun tiedon laadun parantuminen

Kansallisen (THL) verkoston tehtävät

Kansallisen verkoston tehtävistä voi muodostaa myös alueen oman verkoston tehtävät. 

 • Kirjaamisosaamisen vahvistaminen  
  • Monialaisen kirjaamisosaamisen vahvistaminen 
  • Kansallisten kirjaamisohjeiden jalkauttaminen verkoston kautta
  • Viestitään alueille kirjaamisen ja tiedonhallinnan koulutuksen valtakunnallisista painopisteistä, jotta alueet voivat hyödyntää tietoa koulutussuunnitelmissaan. 
  • Kumppanuuksien ja vertaistuen tarjoaminen 
  • Edistetään yhteiskehittämistä (alueiden omat koulutukset, materiaalit jne.) 
  • Hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorien ja kansallisen tason toimijoiden yhteen saattaminen 
 • Kirjaamisen yhdenmukaistaminen  
  • Koulutussuunnitelmilla ja niiden toteuttamisella edistetään kansallisesti yhdenmukaista kirjaamista 
  • Edistetään yhteiskehittämistä (alueiden omat koulutukset, materiaalit jne.)  
  • Edistetään vertaisoppimista hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorien kesken 
  • Tunnistetaan kirjaamisen haasteita ja pohditaan ratkaisuja 
  • Pidetään tarvittaessa erikseen sovittavia teemakohtaisia verkoston verkkotapaamisia  
 • Kirjatun tiedon laadun parantuminen  
  • Tunnistetaan yhdessä tiedon laatuun vaikuttavia tekijöitä ja tehdään näkyväksi alueiden tekemää työtä 
  • Tehdään näkyväksi kirjaamisen merkitystä osana asiakastyön ja johtamisen kokonaisuutta 
  • Tarjotaan lyhyitä asiantuntija-alustuksia osana verkostotapaamisia 

Verkoston toimintatavat

 • Verkoston tilaisuuksia (kannattaa linkittää alueen omiin tilaisuuksiin)
 • Verkostolaisten oma Teams-ryhmä mahdollistamaan vuoropuhelu verkostolaisten kesken
 • Vertaiskehittäminen verkostolaisten kesken (esim. toisten alueiden kutsuminen Teams-kylään)
 • Viestintä Innokylässä ja muissa kanavissa
 • Koordinoitu vuorovaikutus eri toimijoiden välillä

Verkostolaisten tapahtumia

Järjestäytyminen ja verkoston kokoaminen vuonna 2023. Otathan yhteyttä oman alueen sote-kirjaamiskoordinaattoriin mikäli haluat lisätietoa tilaisuuksista. 

 • Verkoston aloitustilaisuus kick off -tilaisuus pidetään 19.9.23 klo 9-11.30 (Teams) ja tähän tilaisuuteen kutsutaan koordinaattoreiden lisäksi muut toimijat. Ilmoitus julkaistaan THL:n tapahtumakalenterissa myöhemmin.
 • THL piti toukokuussa (-23) kansallisen verkoston SOTE-kirjaamiskoordinaattorien tervetulotilaisuuden alueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreille. Tilaisuus oli tarkoitettu ainoastaan hyvinvointialueiden nimetyille kirjaamiskoordinaattoreille, jotka työskentelevät osana Kestävän kasvun –ohjelmaa. 

Missä voi käydä avointa keskustelua kirjaamisen kehittämisen asiantuntijoiden kanssa?

THL tarjoaa Teamsissa oman keskustelukanavan hyvinvointialueille. Kanava on Teamsissä "ULK RRP alueyhteistyö"-nimisen kanavan alta "AVOIN Kirjaaminen ja tiedon laatu" -kanavan.

Lisäksi THL tarjoaa oman Teams-alustan vain verkostolaisten käyttöön. 

Verkostot kannattaa kuvata Innokylään

Hyvinvointialueet voivat myös kuvata omat kirjaamisen kehittämistä edistävät verkostot Innokylän toimintamalleihin, jolloin alueiden kehittämistyö ja asiantuntijat ovat löydettävissä Innokylän kautta. Kun toimintamalli on kuvattu Innokylään, linkitetään se SOTE-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto -kokonaisuuteen ja parhaimmillaan muodostuu 21+1 alueen kokonaisuudet, jotka on yhteydessä kansalliseen verkostoon Innokylän kautta. Huomioitavaa on, että alueen toimintamallit tulee ensisijaisesti liittää oman aluehankkeen RRP-kokonaisuuteen. Sen lisäksi samat toimintamallit voi lisätä myös muihin kokonaisuuksiin, kuten tähän kirjaamisen kehittämisen verkoston kokonaisuuteen.

On tärkeää, että alueet kuvaavat oman/t verkostonne ja niiden roolit Innokylään. Sinne on helppo laittaa mm yhteystiedot, jotta alueenne keskeiset asiantuntijat löytävät teidät helposti. Innokylän tietoja on nopea päivittää ja sinne voi laittaa keskeneräistäkin tietoa. Se on nimenomaan kehittämistyön tueksi tarkoitettu. 

Ole tarvittaessa yhteydessä THL:n vastuuasiantuntijoihin ja oman alueen sote-kirjaamiskoordinaattoriin.

Toimiaika

Suomen kestävän kasvun ohjelma 2022–2025. Verkostosta on tarkoitus muodostaa pysyvä verkosto. 

Toimijat

Verkosto on alueen sote-kirjaamiskoordinaattoreille. Otathan yhteyttä oman alueen sote-kirjaamiskoordinaattoriin mikäli haluat keskustella kansallisesta verkostosta ja siihen liittymisestä. Verkoston jäsenet:

 • Edustavat koko omaa (hyvinvointi)aluettaan/organisaatiotaan
 • Vievät kansallisesta (THL) verkostosta tietoa omalle alueelle/organisaatioon 
 • Tuovat kansalliseen (THL) verkostoon tietoa alueeltaan/organisaatiostaan
 • Huolehtivat tiedonkulusta kansallisen (THL) verkoston ja oman alueen verkoston/verkostojen välillä 

Verkoston jäsenet ovat

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen asiantuntijoita (THL:n rooli on koordinoida verkostoa ja mahdollistaa kansallinen näkyvyys sekä tarjota foorumi hyvinvointialueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreille. THL ei tarjoa valmiita vastauksia kehittämistyöhön vaan kannustaa verkostolaisia etsimään ratkaisuja myös yhdessä)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hyvinvointialueen nimetyt (Kestävä kasvu) sote-kirjaamiskoordinaattorit (tai heitä edustavat henkilöt) 
  • Jokainen hyvinvointialue nimeää alueeltaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon edustajan (kirjaamiskoordinaattorin) verkostoon. 
  • Jokainen jäsen edustaa koko omaa aluettaan
 • Verkostoon kutsutaan kansallisen tason toimijoita:
  • Kansa-koulu 5 -hanke (Kansa-koulu 5 -hankkeella on erityisrooli alueiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tukemisessa 31.3.2024 asti. Hanke osallistuu verkoston toimintaan ja tiedonvaihtoon. Hanke jakaa sen omista työpajoista ja verkostoista saatua tietoa verkoston käyttöön.) 
  • Kela (Kela osallistuu verkostoon Kanta-palvelujen näkökulmasta. Kanta-palvelut tukevat ja ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia Kanta-palvelun käyttöönotoissa. Tässä asiakastiedon kirjaamisella on iso merkitys, sillä asiakkaalla on mahdollisuus nähdä hänestä kirjatut tiedot OmaKannasta, tiedon laatua ja yhdenmukaisuutta sekä järjestelmien käytettävyyttä unohtamatta.)
  • Hyvinvointiala HALI ry
  • Muut lisätään myöhemmin
Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Kuva
Vuoropuhelu alueiden koordinaattoreiden ja verkostojen välillä
Kuvateksti
Vuoropuhelu alueiden koordinaattoreiden ja verkostojen välillä
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Varonen; Anne Ålander
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.varonen@thl.fi

Tekijä

Päivi Varonen

Luotu

07.11.2022

Viimeksi muokattu

25.05.2023
Kestävän kasvun eu logo

Aihealueet