SOTE-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto tulossa

Huomioi lukiessasi, että tämä on luonnos ja ennakkotieto tulevasta verkostosta. 

THL:n koordinoima SOTE- kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto käynnistyy vuoden 2023 aikana. Verkoston työ on osa Kirjaaminen ja tiedon laatu -projektia, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Verkosto edistää samoja tavoitteita kuin projekti. 

Tarkoituksena on muodostaa kansallisen tason verkosto, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorit (= sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kirjaamista koordinoivat henkilöt). Varsinainen työ tapahtuu hyvinvointialueiden omissa sote-kirjaamista edistävissä verkostoissa, joihin kootaan hyvinvointialueen keskeiset sidosryhmien asiantuntijat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
SOTE-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto tulossa
Lyhyt kuvaus

Huomioi lukiessasi, että tämä on luonnos ja ennakkotieto tulevasta verkostosta. 

THL:n koordinoima SOTE- kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto käynnistyy vuoden 2023 aikana. Verkoston työ on osa Kirjaaminen ja tiedon laatu -projektia, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Verkosto edistää samoja tavoitteita kuin projekti. 

Tarkoituksena on muodostaa kansallisen tason verkosto, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorit (= sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kirjaamista koordinoivat henkilöt). Varsinainen työ tapahtuu hyvinvointialueiden omissa sote-kirjaamista edistävissä verkostoissa, joihin kootaan hyvinvointialueen keskeiset sidosryhmien asiantuntijat. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

SOTE-Kirjaamisen kehittämisen (Hankeopas ja Liite 4. Kirjaamisen kansallinen kehittäminen) tavoitteet*:​

 • Kirjaamisosaamisen (myös monialaisen) vahvistaminen​
 • Kirjaamisen yhdenmukaistuminen​
 • Kirjatun tiedon laadun parantuminen

SOTE-Kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto

 • Verkosto edistää samoja projektin tavoitteita* 
 • Verkosto edistää kansallisten kirjaamisohjeiden käyttöä ja hyvinvointialueiden välistä keskustelua
 • Kannustetaan vertaisoppimista ja -kehittämistä muiden hyvinvointialueiden kanssa
 • Kansallisen verkoston rinnalla keskeistä on verkostoituminen hyvinvointialueella.
  • Suunnittelutyö kannattaa käynnistää verkostoitumalla hyvinvointialueen sisällä ja sopimalla yhdessä, kuka/ketkä edustaa koko aluetta tässä kansallisessa verkostossa. 
  • Pohtia kannattaa, miten varmistetaan riittävä asiantuntemus sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon näkökulmasta. 
 • Viestintä on merkittävä osa kokonaisuutta.
  • Yhtenäinen viesti kaikille hyvinvointialueella toimiville
 • Kansallisesta verkostosta on tarkoitus muodostaa pysyvä rakenne.

Verkoston suunnittelu 

 • Varsinainen suunnittelutyö käynnistyy vuonna 2023
 • THL käy vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. 

Verkoston käynnistyminen

 • Käynnistyy vuoden 2023 aikana.
 • Hyvinvointialueilla sovitaan, kuka edustaa aluetta kansallisessa verkostossa sekä varahenkilö/t ja tekevät suunnitelman tiedonkululle alueelle päin ja alueelta kansalliseen verkostoon. 
 • Hyvinvointialueiden lisäksi verkostoon tulevat muut toimijat määritellään suunnittelun edetessä.
 • THL tiedottaa myöhemmin, miten verkostoon voi ilmoittaa oman alueen jäsenen/et.

Verkoston toimintatavat 

 • Tulossa myöhemmin​

Verkoston periaatteet

 • Tulossa myöhemmin

Missä voi käydä keskustelua hyvinvointialueiden kanssa?

THL tarjoaa Teamsissa oman keskustelukanavan hyvinvointialueille. Kanava löytyy Teamsissä "ULK RRP alueyhteistyö"-nimisen kanavan alta "Kirjaaminen ja tiedon laatu". 

Lisätietoa

Seuraa tätä Innokylän sivua, sitä täydennetään suunnitelman edetessä.​ 

Kansallinen Suomen kestävän kasvun ohjelma | Innokylä (innokyla.fi)

Toimiaika

Suomen kestävän kasvun ohjelma 2022–2025.

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, muut toimijat määritellään myöhemmin suunnittelun edetessä.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Varonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.varonen@thl.fi

Tekijä

Päivi Varonen

Luotu

07.11.2022

Viimeksi muokattu

02.12.2022
Kestävän kasvun ohjelman logo

Aihealueet