SOTE-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto tulossa

Huomioi lukiessasi, että tämä on luonnos ja ennakkotieto tulevasta verkostosta. 

THL:n koordinoima SOTE- kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto käynnistyy vuoden 2023 aikana. Verkoston työ on osa Kirjaaminen ja tiedon laatu -projektia, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Verkosto edistää samoja tavoitteita kuin projekti. 

Tarkoituksena on muodostaa kansallisen tason verkosto, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorit (= sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kirjaamista koordinoivat henkilöt). Varsinainen työ tapahtuu hyvinvointialueiden omissa sote-kirjaamista edistävissä verkostoissa, joihin kootaan hyvinvointialueen keskeiset sidosryhmien asiantuntijat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
SOTE-kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto tulossa
Lyhyt kuvaus

Huomioi lukiessasi, että tämä on luonnos ja ennakkotieto tulevasta verkostosta. 

THL:n koordinoima SOTE- kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto käynnistyy vuoden 2023 aikana. Verkoston työ on osa Kirjaaminen ja tiedon laatu -projektia, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Verkosto edistää samoja tavoitteita kuin projekti. 

Tarkoituksena on muodostaa kansallisen tason verkosto, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueiden kirjaamiskoordinaattorit (= sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kirjaamista koordinoivat henkilöt). Varsinainen työ tapahtuu hyvinvointialueiden omissa sote-kirjaamista edistävissä verkostoissa, joihin kootaan hyvinvointialueen keskeiset sidosryhmien asiantuntijat. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

SOTE-Kirjaamisen kehittämisen (Hankeopas ja Liite 4. Kirjaamisen kansallinen kehittäminen) tavoitteet*:​

 • Kirjaamisosaamisen (myös monialaisen) vahvistaminen​
 • Kirjaamisen yhdenmukaistuminen​
 • Kirjatun tiedon laadun parantuminen

SOTE-Kirjaamisen kehittämistä edistävä kansallinen verkosto

 • Verkosto edistää samoja projektin tavoitteita* 
 • Verkosto edistää kansallisten kirjaamisohjeiden käyttöä ja hyvinvointialueiden välistä keskustelua
 • Kannustetaan vertaisoppimista ja -kehittämistä muiden hyvinvointialueiden kanssa
 • Kansallisen verkoston rinnalla keskeistä on verkostoituminen hyvinvointialueella.
  • Suunnittelutyö kannattaa käynnistää verkostoitumalla hyvinvointialueen sisällä ja sopimalla yhdessä, kuka/ketkä edustaa koko aluetta tässä kansallisessa verkostossa. 
  • Pohtia kannattaa, miten varmistetaan riittävä asiantuntemus sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon näkökulmasta. 
 • Viestintä on merkittävä osa kokonaisuutta.
  • Yhtenäinen viesti kaikille hyvinvointialueella toimiville
 • Kansallisesta verkostosta on tarkoitus muodostaa pysyvä rakenne.

Verkoston suunnittelu 

 • Varsinainen suunnittelutyö ja järjestäytyminen käynnistyy vuonna 2023
 • THL käy vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Verkoston käynnistyminen

 • Liity Kirjaaminen ja tiedon laatu keskustelukanavalle, jossa tiedotetaan verkoston käynnistymiseen liittyen. Asiasta tullaan tiedottamaan myös muita kanavia käyttäen.
 • Käynnistyy vuoden 2023 aikana.
 • Hyvinvointialueilla sovitaan, kuka edustaa aluetta kansallisessa verkostossa sekä varahenkilö/t ja tekevät suunnitelman tiedonkululle alueelle päin ja alueelta kansalliseen verkostoon. 
 • Hyvinvointialueiden lisäksi verkostoon tulevat muut toimijat määritellään suunnittelun edetessä.
 • THL tiedottaa myöhemmin, miten verkostoon voi ilmoittaa oman alueen jäsenen/et.
 • THL tulee kutsumaan alueiden nimeämät kirjaamiskoordinaattorit Teams-tapaamiseen, joka järjestetään toukokuussa 2023. 

Verkoston toimintatavat 

 • Tulossa myöhemmin​

Verkoston periaatteet

 • Tulossa myöhemmin

Missä voi käydä keskustelua hyvinvointialueiden kanssa?

THL tarjoaa Teamsissa oman keskustelukanavan hyvinvointialueille. Kanava löytyy Teamsissä "ULK RRP alueyhteistyö"-nimisen kanavan alta "Kirjaaminen ja tiedon laatu". 

Lisätietoa

Seuraa tätä Innokylän sivua, sitä täydennetään suunnitelman edetessä.​ 

Kansallinen Suomen kestävän kasvun ohjelma | Innokylä (innokyla.fi)

Toimiaika

Suomen kestävän kasvun ohjelma 2022–2025.

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, muut toimijat määritellään myöhemmin suunnittelun edetessä.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Varonen; Anne Ålander
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.varonen@thl.fi

Tekijä

Päivi Varonen

Luotu

07.11.2022

Viimeksi muokattu

24.01.2023
Kestävän kasvun eu logo

Aihealueet