Taiteen edistämiskeskus, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Lyhyt kuvaus

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden tavoitteena on tehdä taiteesta ja taiteilijan työstä arvostettu ja luonteva osa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Lisäämme ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä edistämme kulttuurihyvinvointitietoisuutta. Keskeisin tavoitteemme on kulttuurihyvinvoinnin sekä taide- ja kulttuurityön vakiinnuttaminen yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien ja alueiden kanssa tavalla, joka mahdollistaa yksilön kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Teemme työtä jotta taide kohtaa tarvitsijan.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Taiteen edistämiskeskus
Ylläpitäjä
Taiteen edistämiskeskus
Ylläpitäjä
Taiteen edistämiskeskus
Ylläpitäjä
Taiteen edistämiskeskus
Ylläpitäjä
Taiteen edistämiskeskus
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä