Taiteen edistämiskeskus, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden tavoitteena on tehdä taiteesta ja taiteilijan työstä arvostettu ja luonteva osa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Lisäämme ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista sekä edistämme kulttuurihyvinvointitietoisuutta. Keskeisin tavoitteemme on kulttuurihyvinvoinnin sekä taide- ja kulttuurityön vakiinnuttaminen yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien ja alueiden kanssa tavalla, joka mahdollistaa yksilön kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Teemme työtä jotta taide kohtaa tarvitsijan.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.