Lyhyt kuvaus

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin.

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Suomen Sydänliitto ry
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
Jyväskylän Yliopisto
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Ikäinstituutin säätiö
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
Keski-Suomen Liikunta ry
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Lapin sairaanhoitopiiri
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator