Etunimi
Piia
Sukunimi
Korhonen
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Monialaisen yhteistyön opas
Toimintamalli
Moniammatillisuus

Kuvaus palveluverkoston osa-alueista
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen

Asiakas talon sisällä ja erilaisia ammattilaisia asiakkaan ympärillä. Asiakkaan ja ammattilaisen välillä on eri vahvuisia viivoja, jotka kuvaavat sitä, miten paljon ammattilainen on tekemisessä asiakkaan kanssa juuri nyt.
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan kotikuntoutusmallin prosessikuvaus
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Kotona asuminen
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Yhdenvertaisuus

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen