Etunimi
Piia
Sukunimi
Korhonen
Organisaatio
Pirkanmaan liitto

Toimintamallit, joissa mukana

Kuvaus palveluverkoston osa-alueista
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen

Minun tiimini
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan kotikuntoutusmalli
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen