Etunimi
Piia
Sukunimi
Korhonen
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Lähitori Arjen tukea ja kohtaamisia
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy
Neuvonta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

RAI-laatumoduulin käyttö Lähitorille ohjaamisessa
Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Kotihoito
Ennaltaehkäisy
Toimintakyky
Psykososiaalinen tuki

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Neuvonta

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Neuvonta
Matalan kynnyksen palvelu

Monialaisen yhteistyön prosessikuvaus
Toimintamalli
Moniammatillisuus

Kuvaus palveluverkoston osa-alueista
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen

Minun tiimini kuvaus lyhyesti
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Pirkanmaan hyvinvointialueen kotikuntoutusmalli
Toimintamalli
Kuntoutus
Fysioterapia
Kotihoito
Moniammatillisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Kotona asuminen
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Yhdenvertaisuus

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus