Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin.

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malli
Toimintamalli
Johtaminen
Kustannusvaikuttavuus
Ehkäisevä päihdetyö
Tiede ja tutkimus
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Älä mieti asioita yksin! Ilmoittaudu oman alueesi oppimisverkostoon. voimaavanhuuteen.fi/oppimisverkostot
Toimintamalli
Verkostot
Liikunta
Ikääntyminen
Kokeilu
Yhteiskehittäminen

Maistuva koulu logo
Toimintamalli
Peruskoulu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ravitsemus
Kouluruokailu
Perusopetus

Perhekeskus
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Monialaisuus
Järjestöt
Yhteiskehittäminen

Neljä tuulta kuva
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Mielenterveys
Terveyden edistäminen
Lähisuhdeväkivalta

Kaksi lasta ja SomeBodyn tavoitteet
Toimintamalli
Toimintakyky
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Koulut
Kunnat
Vaikuttavuus

Kansikuva StrateGIS-oppaasta
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Paikkatieto
Eriarvoisuus
Ympäristöterveydenhuolto
Arviointi ja tiedonkeruu

Voi hyvin myös viimeisinä työvuosina sekä eläkkeellä ollessa!
Toimintamalli
Ikääntyminen
Elämänlaatu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat