VAHVA on vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen verkosto. Verkosto seuraa ja jakaa tietoa vanhustyön ja ikääntyvien kentän ajankohtaisista kysymyksistä. Verkosto tuo ikääntyvien ja heidän kanssaan työskentelevien ääntä poliittiseen päätöksentekoon ja lisää jäsentensä työn vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita. Järjestöjen rooli on keskeinen ikäystävällisen tulevaisuuden luomisessa. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
VAHVA vanhustyön verkosto
Lyhyt kuvaus

VAHVA on vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen verkosto. Verkosto seuraa ja jakaa tietoa vanhustyön ja ikääntyvien kentän ajankohtaisista kysymyksistä. Verkosto tuo ikääntyvien ja heidän kanssaan työskentelevien ääntä poliittiseen päätöksentekoon ja lisää jäsentensä työn vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita. Järjestöjen rooli on keskeinen ikäystävällisen tulevaisuuden luomisessa. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Verkosto kokoaa vanhustyön ja ikääntyvien kanssa työskenteleviä järjestöjä yhteen tarkoituksena ikäystävällinen yhteiskunta

Verkoston tavoitteena on

-seurata vanhustyön kentällä tapahtuvia muutoksia ja ajaa yhteisesti tärkeäksi koettuja asioita

-tarjota areena verkostoon kuuluvien keskinäiselle tiedonjaolle ja yhteistyölle

Toimiaika

VAHVA-verkosto on perustettu SOSTEn perustamisen alkumetreillä osana elämänkaariverkostoja. Ikääntyvien määrän kasvaessa VAHVAlla on tärkeä tehtävä tukea järjestöjä ikäystävällisen tulevaisuuden luomisessa.
Keväällä 2021 verkosto linjasi, millaisella toiminnalla voidaan parhaiten tukea verkoston jäseniä työssään. Tavoitteena on, että verkosto kokoaa erilaisia toimijoita; ikääntyvien kanssa työskenteleviä ja myös muita toimijoita, sillä ikääntymiseen liittyvät kysymykset koskettavat laajasti lähes koko järjestökenttää ja yhteiskuntaa.

Toimijat

Puheenjohtaja Anssi Kemppi, Eläkeliitto

Verkoston jäsenet

Aivoliitto ry

Eläkeliitto ry

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Filha ry

Folkhälsans förbund

HelsinkiMissio ry

Hengitysliitto ry

IBD ja muut suolistosairaudet ry

Ikäinstituutin säätiö

Kuuloliitto ry

Kuurojen Palvelusäätiö sr

Maria Akatemia ry

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami ry

Miina Sillanpään Säätiö sr

Muistiliitto ry

Munuais- ja maksaliitto ry

Neuroliitto ry

Omaishoitajaliitto ry

Seta ry

Sotainvalidien Veljesliitto

Soveltava Liikunta SoveLi ry

Suomen Luustoliitto ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Suomen Punainen Risti

Svenska Pensionärsförbundet

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry

UKK-instituutti

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Vanhustyön keskusliitto

 

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Minttu Ojanen
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minttu.ojanen@soste.fi

Tekijä

Ritva Varamäki

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

18.05.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Väestö ikääntyy huimaa vauhtia, pian yli neljännes väestöstä on yli 65-vuotiaita, ja tämä näkyy lähes kaikissa järjestöissä. Järjestöjen rooli ikäystävällisen tulevaisuuden luomisessa on keskeinen.

Ikäystävällisessä yhteiskunnassa ikääntyvät nähdään aktiivisina toimijoina, jotka pidetään tiiviisti mukana yhteiskunnassa ja heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan tuetaan ja siihen myös pyritään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Edelleen vallalla olevat stereotyyppiset representaatiot ikäihmisistä eivät edusta ikäystävällisyyttä. Esim. median kuvissa ikäihmisiä/eläkeläisiä usein kuvataan vaivaisina ja avuttomina. Tällaista asennetta vastaan on toimittava.

Päämäärä ja päätavoite

Ikäystävällinen yhteiskunta syntyy, kun

  • asenteet muuttuvat (iäkkäiden näkeminen voimavarana ja ymmärrys iäkkäiden moninaisuudesta) ja iän arvostus kasvaa
  • Ikääntyneiden osallisuus paranee, yhdenvertaisuus edistyy ja ääni voimistuu
  • ikääntyneille ominaiset haasteet nousevat pinnalle ja niihin vastataan (esim. asuminen, turvallisuus, yksinäisyys)

Vahva-verkoston läpileikkaava teema ikäystävällisyyden alla: Ikäyhdenvertaisuus

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

- yhteiset vaikuttamistavoitteet ja yhteistoiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

- keskinäisen tiedon jakaminen ja ymmärryksen lisääminen verkoston sisällä

- verkostokumppaneiden toiminnan tunteminen, minkä kautta voi löytyä tärkeitä väyliä yhteistyöhön ja vaikuttamiseen eri järjestöjen kesken