VAHVA on vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen verkosto. Verkosto seuraa ja jakaa tietoa vanhustyön ja ikääntyvien kentän ajankohtaisista kysymyksistä. Verkosto tuo ikääntyvien ja heidän kanssaan työskentelevien ääntä poliittiseen päätöksentekoon ja lisää jäsentensä työn vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita. Järjestöjen rooli on keskeinen ikäystävällisen tulevaisuuden luomisessa. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
VAHVA vanhustyön verkosto
Lyhyt kuvaus

VAHVA on vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen verkosto. Verkosto seuraa ja jakaa tietoa vanhustyön ja ikääntyvien kentän ajankohtaisista kysymyksistä. Verkosto tuo ikääntyvien ja heidän kanssaan työskentelevien ääntä poliittiseen päätöksentekoon ja lisää jäsentensä työn vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita. Järjestöjen rooli on keskeinen ikäystävällisen tulevaisuuden luomisessa. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Verkosto kokoaa vanhustyön ja ikääntyvien kanssa työskenteleviä järjestöjä yhteen tavoitteena

-seurata vanhustyön kentällä tapahtuvia muutoksia ja ajaa yhteisesti tärkeäksi koettuja asioita

-tarjota areena verkostoon kuuluvien keskinäiselle tiedonjaolle ja yhteistyölle

Toimiaika

VAHVA-verkosto on perustettu SOSTEn perustamisen alkumetreillä osana elämänkaariverkostoja. Ikääntyvien määrän kasvaessa VAHVAlla on tärkeä tehtävä tukea järjestöjä ikäystävällisen tulevaisuuden luomisessa.
Keväällä 2021 käynnistetään linjausprosessi, millaisella toiminnalla voidaan parhaiten tukea verkoston jäseniä työssään. Tavoitteena on saada mukaan uusia toimijoita, sillä ikääntymiseen liittyvät kysymykset koskettavat myös muita kuin vanhustyön järjestöjä.

Toimijat

Puheenjohtaja Anssi Kemppi, Eläkeliitto

Verkoston jäsenet

Aalto Sisko Suomen Punainen Risti  

Bergkvist Tamara HelsinkiMissio ry  

Dahlin Berit Svenska Pensionärsförbundet  

Dufva Virpi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry  

Eloranta Hanna Munuais- ja maksaliitto ry  

Hagmark Viveca Folkhälsans förbund  

Holm Ansa Suomen Luustoliitto ry  

Joutsen Maria IBD ja muut suolistosairaudet ry  

Juola Johanna Kuuloliitto ry  

Kallunki Minna Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami ry  

Kehälinna Suvi Seta ry  

Kemppi Anssi Eläkeliitto ry  

Kivinen Eero Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry  

Kokko Timo Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry  

Lausvaara Anni Vanhustyön keskusliitto  

Mattila Hanna Parkinsonliitto ry  

Mustonen Satu Hengitysliitto ry  

Nyberg Sari Maria Akatemia ry  

Ojala Tarja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry  

Raitakari Sari Neuroliitto ry  

Riihimäki Jouni Kuurojen Palvelusäätiö sr  

Rinta-Jouppi Jyrki Mielenterveyden keskusliitto  

Salo-Orkamaa Elina Aivoliitto ry, Länsi-Suomen alue

Savolainen Seppo Sotainvalidien Veljesliitto  

Sievänen Harri UKK-instituutti  

Sorvari Eija Miina Sillanpään Säätiö sr  

Suomu Katariina Muistiliitto ry  

Tamminen Anna Muistiliitto ry  

Tervonen Sari Omaishoitajaliitto ry  

Toivonen Petra Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry  

Toivoniemi-Matsinen Annika Eläkeliitto ry  

Topo Päivi Ikäinstituutin säätiö  

Vasankari Tuula Filha ry  

Vetelänsuo Ulla Filha ry  

Vola Marita Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry  

Vuorela Marjut Vanhustyön keskusliitto  

Vuorisalo Irene Eläkeliitto ry  

Yläkangas Tommi Soveltava Liikunta SoveLi ry  

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Ritva Varamäki
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
ritva.varamaki@soste.fi

Tekijä

Ritva Varamäki

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

28.05.2021

Aihealueet

Ikääntyminen

Ilmiöt

Eriarvoistuminen ja segregoituminen Terveyserojen kasvaminen