Ikääntyminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Kuntoutus
Kotona asuminen
Varhainen tunnistaminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotona asuvan ikääntyneen omaiselle tai läheiselle muodostettava opas ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Salla
Aihealueet
Kirjastot
Ikääntyminen
Haja-asutusalue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalaisopiston jo olemassa oleviin kyläkäsityöryhmiin tuupataan kirjasto mukaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologian käytön laajentamisen mallin avulla laajenettiin samanaikaisesti useamman teknologiaratkaisun käyttöä yhden kunnan alueelta kaikkiin Satakunnan sote-organisaatioihin.  Käyttöönotto toteu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Muistisairaudet
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kurssi koostuu 5 kokoontumisesta, 1.5 h/kerta, kokoontumiset ovat viikottain tai joka toinen viikko.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Vanhuspalvelut
Asiakastyö
Ikääntyminen
Elämänlaatu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Gerontologinen väkivaltatyössä yhdistyy gerontologinen osaaminen sekä väkivaltatyön menetelmät.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Mielen hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäopisto on kaikille avoin verkkosivu, jossa on tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ikäopisto sisältää luettavaa ja kuunneltavaa, arjessa kokeiltavaa sekä vinkkejä pohdinnoille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kuvaa gerontologisen hoidon toteuttamista ja porrastusta Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa. Toimintamalli laadittiin osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -han

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Itsemurhien ehkäisy
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu toimintamalli ikäihmisten masennuksen ja päihdeongelman tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa vähentäen masennukseen ja alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia sekä ehkäisten

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Syrjäytyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään yhdessä 3.sektorin, kuntien ja hyvinvointialueen kesken järjestelmällinen toimintamalli ikääntyvien etsivään työhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotihoito
Ikääntyminen
Omavalvonta
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus