Ikääntyminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Riihimäki
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TEPSIVÄ osallisuuspolku on etsivän vanhustyön asiakkaiden hyvinvoinnin, hyvän elämän ja osallisuuden valmiuksia ja voimavaroja kasvattava asiakaspolku.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Riihimäki
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tepsivä-hyvinvointiresepti toiminnan avulla syrjäytymisvaarassa olevaa itsenäisesti asuvaa ikääntynyttä tuetaan hänelle itselleen merkityksellisen osallisuuden ja hyvän elämän pariin.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Muistisairaudet
Psykososiaalinen tuki
Vanhuspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilke-päivätoiminta parantaa ikääntyneen elämänlaatua, auttaa vähentämään juomisen haittoja ja tukee muistisairauden hoidossa. 

TARKEMPI KUVAUS TULOSSA, SITÄ ENNEN LISÄTIETOA ESITTEESTÄ.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Ikääntyminen
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Kuntoutus
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

6 viikkoa kestävä ympärivuorokautinen, ryhmämuotoinen, kuntoutus ikääntyneille, joilla on haasteita päihteiden tai mielenterveyden kanssa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Kohtaaminen
Vähemmistöt
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä opas lisää tietoisuutta ja ymmärrystä sateenkaarisenioreiden historiasta, sekä antaa ammattilaiselle työkaluja sateenkaariosaamisen vahvistamiseen ja sateenkaarisenioreiden kohtaamiseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuvassa palvelussa tarjotaan ennaltaehkäisevää neuvontaa, ohjausta ja tukea erityisesti sellaisille ikääntyneille, jotka eivät vielä ole palveluiden piirissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Ikääntyminen
Sähköinen asiointi
Tapahtumatuotanto
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke ja Sedu Seinäjoki toteuttivat yhteistyössä Digiarki-tapahtuman digitukea tarvitseville. Kävijä pääsi tutustumaan eri digipalveluihin ja sai digitukea. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Muistisairaudet
Ravitsemus
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ryhmätoiminta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MuRu -ruuanlaittoryhmät on tarkoitettu muistiperheille tavoitteena lisätä kohderyhmän ymmärrystä ravitsemuksen merkityksestä omaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Ikääntyminen
Kuntoutus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena  on tukea ikääntyneitä kohtaavien toimijoiden työtä arjen toimintakyvyn edistämisen menetelmien käytössä, riippumatta ammattiryhmästä tai ympäristöstä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ikääntyminen
Palvelutarve
Päätöksenteko
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekoälypohjainen malli ennakoi 60-64 -vuotiaiden tulevaa palveluntarvetta.