Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kehittämistoiminta

Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kehittämistoiminnassa  luodaan ja sovelletaan toimintamalleja ja toimintatapoja, joiden avulla muistisairautta sairastavat ihmiset ja heidän läheisensä voisivat elää mahdollisimman hyvää elämää. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Naiset penkillä.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Nainen ja mies läppärin äärellä.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut

Tietokone ja henkilö tietokoneen ääressä
Toimintamalli
Muistisairaudet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Itsehoito
Omaishoito
Digitaaliset palvelut

kaksi ihmistä kävelee metsässä
Toimintamalli
Omaishoito
Asiakaslähtöisyys
Psykososiaalinen tuki
Liikunta
Neuvonta

kädet ja tablettitietokone
Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki
Vertaistuki
Neuvonta
Omaishoito
Asiakas- ja palveluohjaus

Nainen ja huivi.
Toimintamalli
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut