Ajatushetki/Minnestimmen -museo-opastus – taidenäyttelyyn matalalla kynnyksellä

Tunnin mittaisessa museo-opastuksessa pääpaino on taideteosten herättämissä ajatuksissa ja niiden pohjalta käytävässä keskustelussa. Erityispiirteinä ovat rauhallinen tahti ja osallistujalähtöisyys. Opastuksen voi toteuttaa myös etäyhteyksin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ajatushetki/Minnestimmen -museo-opastus – taidenäyttelyyn matalalla kynnyksellä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunnin mittaisessa museo-opastuksessa pääpaino on taideteosten herättämissä ajatuksissa ja niiden pohjalta käytävässä keskustelussa. Erityispiirteinä ovat rauhallinen tahti ja osallistujalähtöisyys. Opastuksen voi toteuttaa myös etäyhteyksin.

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty Turun taidemuseon ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle 2018-2021 -hankkeen yhteistyönä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Säätiöt ja rahastot
Liitteet ja linkit

Luotu

10.06.2021

Viimeksi muokattu

24.11.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ajatushetki / Minnestimmen -opastuksen keskiössä on oppaan ohjaama keskustelu.

Toimintaympäristö **

Keskiverto museo-opastuksen tahti on joillekin liian nopea. Rauhallisesti etenevässä Ajatushetki / Minnestimmen - opastuksessa taiteeseen pääsee tutustumaan yhdessä, oppaan ohjaamana. Tavoitteena on keskustella taideteosten herättämistä ajatuksista vuorovaikutteisessa ilmapiirissä.

Ajatushetki-opastus on suomenkielinen ja Minnestimmen-opastus ruotsinkielinen. Opastuksen voi toteuttaa myös etäyhteyksin. Sekä etä- että lähitoteutus perustuvat samaan opastusrunkoon.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti ”Jokaisella tulee olla oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti.”

Taiteisiin osallistuminen voidaan nähdä osana kulttuuristen perusoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista, hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista (Sitra, Taide ja hyvinvointi). Kulttuurin ja taiteen hyödyistä on vahvaa tutkimusnäyttöä aivoterveyden edistämisessä ja muistisairauksien ehkäisemisessä sekä niiden etenemisen hidastuttamisessa. Ikääntyneiden osallistumisen on myös havaittu vähentävän riskiä sairastua masennukseen. (WHO:n raportti, Taikusydän).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Opastukset on kehitetty muististaan huolissaan oleville, muistisairaille sekä heidän läheisilleen. Opastus sopii kuitenkin kaikille keskustelevasta opastuksesta kiinnostuneille taiteen ystäville.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmäkoko on hyvä rajata maksimissaan kymmeneen, jotta jokaisen ajatuksille on aikaa. Myös saattajat lasketaan mukaan osallistujamäärään. Oppaan tukena on hyvä olla museon vapaaehtoinen tai muu tilat tunteva henkilö (kuten ryhmän kanssa tullut ohjaaja), joka toimii apuna liikkumisessa ja osallistujien ohjaamisessa.

Opastus on kolmiosainen: aloituksen jälkeen siirrytään keskusteluun ja yhteenveto päättää tilaisuuden. Kierroksen kokonaiskesto on noin tunti. Kokonaisuus rakentuu kolmen taideteoksen ympärille. Teosten valinta perustuu ennalta valittuun teemaan. Teeman tarkoitus on tuoda taide lähelle arkikokemusta ja antaa kosketuspintaa katsottaviin teoksiin. Jokaisen teoksen äärellä vietetään noin 15 minuuttia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Alunperin opastukset suunniteltiin lähiopastuksina. Korona-aikana toimintamalli otettiin käyttöön myös etänä. Molemmat opastustavat ovat osoittautuneet toimiviksi. Etäopastukset saavuttavat osallistujia valtakunnallisesti.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
Kansikuva
Naiset penkillä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis