Tunnin mittaiset etätapaamiset sisältävät keskustelua osallistujien kuulumisista sekä ajatustenvaihtoa kulloisenkin kulttuuriteeman herättämistä ajatuksista ja kokemuksista kahvittelun lomassa. Teemasisällöt suunnitellaan osallistujien toiveita kysyen ja kuunnellen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kulttuurikahvit -etätapaaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunnin mittaiset etätapaamiset sisältävät keskustelua osallistujien kuulumisista sekä ajatustenvaihtoa kulloisenkin kulttuuriteeman herättämistä ajatuksista ja kokemuksista kahvittelun lomassa. Teemasisällöt suunnitellaan osallistujien toiveita kysyen ja kuunnellen.

Toteutuspaikka
Kulttuurikahvit kehittyivät Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle 2018-2021 -hankkeessa. Tavoitteena oli muistisairautta sairastavien ja muistinsa heikentyneeksi kokevien ihmisten osallisuuden vahvistaminen kulttuurin keinoin.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit
Taide ja tanssi elämässä -videoteos.

Videolla Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle 2018-2021 -hankkeen osallistujat tanssivat ja kertovat taiteen sekä tanssin merkityksestä heidän elämässään. Monipuolinen kulttuuriin ja taiteeseen osallistuminen voimauttaa ja tuo elämäniloa. Taide tuo elämyksiä arkeen. Taide kuuluu eri muodoissaan kaikille ihmisille läpi elämänkaaren ja voi edistää aivoterveyttä sekä hyvinvointia.
Kuva
Taideaviisi - vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin kansikuva
Kuvateksti
Taideaviisi – vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hankkeiden yhdessä tuottama 36-sivuinen tiivis, helppolukuinen ja monipuolinen vinkkikokoelma, kuinka arkea voidaan elävöittää ja hyvinvointia lisätä taiteen ja kulttuurin keinoin.

Luotu

05.10.2021

Viimeksi muokattu

25.11.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Monipuolinen kulttuuriin ja taiteeseen osallistuminen voimauttaa ja tuo elämäniloa. Taide tuo elämyksiä arkeen. Taide kuuluu eri muodoissaan kaikille ihmisille läpi elämänkaaren ja voi edistää aivoterveyttä sekä hyvinvointia.

Toimintaympäristö **

Viranomaisohjeistus oli koronakeväänä 2020 ikäihmisten osalta karanteeninomaisissa olosuhteissa pysymiseen kannustavaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kehotti ottamaan etäisyyttä fyysisesti, mutta samalla lähestymään ”henkisesti”. Kulttuurikahvit perustettiin hengähdystauoksi omaan arkeen kahvinjuonnin ja kulttuurin merkeissä.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti ”Jokaisella tulee olla oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti.”

Taiteisiin osallistuminen voidaan nähdä osana kulttuuristen perusoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista, hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista (Sitra, Taide ja hyvinvointi). Kulttuurin ja taiteen hyödyistä on vahvaa tutkimusnäyttöä aivoterveyden edistämisessä ja muistisairauksien ehkäisemisessä sekä niiden etenemisen hidastuttamisessa. Ikääntyneiden osallistumisen on myös havaittu vähentävän riskiä sairastua masennukseen. (WHO:n raportti, Taikusydän).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistisairautta sairastavat henkilöt läheisineen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kulttuurikahvien järjestämiseen tarvitaan kaksi ohjaajaa, mieluiten sote- ja kulttuurialan ammattilaiset. Ennakkoon on hyvä varata 2-6 h aikaa sisällön suunnitteluun, tarvittavien materiaalien työstämiseen sekä yhteydenpitoon osallistujien kanssa. Tilaisuudesta tiedottaminen tapahtuu lehtien, nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta sekä yhteistyökumppaneiden avulla. Järjestäjätaholla ja osallistujilla tulee olla kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone internetyhteyksin. Lisäksi jokaisella tulee olla sähköpostiosoite ja etäkokoukseen soveltuva videosovellus.

  • Tiedotus Kulttuurikahveista toteutetaan kohderyhmää tavoittavilla kanavilla.
  • Ilmoittautumiset sähköpostitse, mukaan mahtuu enintään 12 osallistujaa, jotta jokainen tulee kuulluksi ja pääsee ääneen.
  • Tarvittaessa etäyhteyden testausta ja käytön opastusta ennakkoon.
  • Tapaamisessa on kaksi ohjaajaa, joista toinen keskittyy enemmän tekniikkaan ja toinen keskustelun ylläpitämiseen ja sisällön välittämiseen.
  • Yhdessäolon tunteen mahdollistamiseksi lähtökohta on, että kaikilla on kamera päällä.
  • Tapaaminen alkaa kuulumiskierroksella, jonka jälkeen perehdytään kertakohtaiseen teemaan (esim. valokuvat, runot, musiikki, tanssi), josta keskustellaan ja jaetaan muistoja.
  • Tapaamisiin voi liittyä vapaaehtoisia ennakkotehtäviä, esimerkiksi pyyntö näyttää videon välityksellä itselle merkityksellistä lapsuuden esinettä tai ottaa siitä valokuva jo etukäteen.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etätapaaminen mahdollistaa sekä vertaistuen jakamisen samanlaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kesken että eri paikkakunnilla asuvien osallistumisen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Teemasisältöä Kulttuurikahveille voi valita esimerkiksi Taideaviisi - vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin -teoksesta.

Kansikuva
Nainen ja mies läppärin äärellä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä