Verkostokonsulttitoiminta edistämässä dialogista toimintakulttuuria

Alueellinen verkostokonsulttitoiminta on ylisektorinen rakenne, joka auttaa yhdistämään ammattilaisten ja asiakkaan voimavaroja sekä lisäämään dialogista osaamista kaikissa suhteissa. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat avoimuus, osallisuus, monitoimijaisuus ja yhteiskehittäminen. 

Rakenteen ytimessä ovat koulutetut verkostokonsultit ja toimintaa koordinoiva verkostokoordinaattori. Verkostokonsulttitoiminta edellyttää hallintokuntien rajat ylittävää johtamis- ja koordinaatiorakennetta.

Verkostokonsulttitoiminnassa keskeiset toimintamallit ovat: 

Toimintamallit hyödyntävät erilaisia dialogisia työkaluja. 
Lisätietoa työkaluista, sekä sovelluksia ja julkaisua aiheesta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Verkostokonsulttitoiminta edistämässä dialogista toimintakulttuuria
Lyhyt kuvaus

Alueellinen verkostokonsulttitoiminta on ylisektorinen rakenne, joka auttaa yhdistämään ammattilaisten ja asiakkaan voimavaroja sekä lisäämään dialogista osaamista kaikissa suhteissa. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat avoimuus, osallisuus, monitoimijaisuus ja yhteiskehittäminen. 

Rakenteen ytimessä ovat koulutetut verkostokonsultit ja toimintaa koordinoiva verkostokoordinaattori. Verkostokonsulttitoiminta edellyttää hallintokuntien rajat ylittävää johtamis- ja koordinaatiorakennetta.

Verkostokonsulttitoiminnassa keskeiset toimintamallit ovat: 

Toimintamallit hyödyntävät erilaisia dialogisia työkaluja. 
Lisätietoa työkaluista, sekä sovelluksia ja julkaisua aiheesta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Verkostokonsulttitoiminnan tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä ja dialogista toimintakulttuuria

  • lisäämällä dialogisia taitoja kaikilla tasoilla: asiakkaan kanssa, ammattilaisten kesken sekä johtamisessa
  • kehittämällä ylisektorista johtamista ja rakenteita
  • parantamalla verkostotyön laatua
  • suunnittelemalla ja toteuttamalla palveluja yhdessä asiakkaan kanssa kutsumalla myös asiakkaan läheisverkostoja mukaan (monitoimijaisuuden periaate)
  • sisällyttämällä palautejärjestelmä ja jatkuva toiminnan arviointi kaikkeen tekemiseen.

Yhteistyön sujuminen ei aina ole itsestäänselvyys. Yhteistyö voi jumiutua, yhteistä kieltä ei yrityksistä huolimatta löydy tai keskustelu ajautuu kiistelyyn siitä mitä pitäisi tehdä. Siksi yhteistyöhön tarvitaan työvälineitä ja usein myös ulkopuolista konsultointia ja tukea.

Verkostokonsulttitoiminta syntyi ennakointidialogi-toimintatapojen kehittämisestä 2000-luvun vaihteessa. Ennakointidialogit kehitettiin asiakastyöhön vastauksena tilanteisiin, joissa asiakkaalla on monia eri haasteita, mutta niitä käytetään myös esimerkiksi organisaatioiden muutostilanteissa, aloitettaessa hankkeita tai edistettäessä yhteistoimintaa.

Toimiaika

Toiminta on jatkuvaa. 

Toimijat

***THL:n verkostodialogisuusryhmä***

Ryhmä koordinoi valtakunnallista verkostokoordinaattoritoimintaa, tukee ylisektorista johtamista sekä kouluttaa dialogimenetelmien osaajia.

Katja Sankalahti 
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7468

Jukka Pyhäjoki
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7065

Mira Koivusilta
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7027

***Verkostokonsultit ja verkostokoordinaattorit***

Verkostokonsultit ovat vertaisia työntekijöitä, kollegoita, joita voi pyytää erilaisten dialogien vetäjiksi koordinaattorin kautta. Eri hallintokuntien työntekijät voivat tilata ulkopuoliset verkostokonsultit vetämään erilaisia verkostojen ja asiakkaiden yhteistyöpalavereita.

Kunnan/alueen verkostokoordinaattori organisoi verkostokonsulttitoimintaa toimintaa huolehtimalla verkostokonsulttien saamisesta sinne, missä tarvetta esiintyy. Koordinaattori myös rohkaisee dialogisten verkostomenetelmien kysyntää sekä koordinoi ja toteuttaa menetelmien vaikuttavuuden seurantaa ja raportoi toiminnan tuloksista kentälle ja johdolle. Koordinaattorin toimintaa johtaa, seuraa ja tukee kunnassa tai alueella ylisektorinen johto- tai ohjausryhmä.

Ota yhteyttä verkostokoordinaattoreihin ja yhteyshenkilöihin, jos haluat kuulla lisää alueellisesta työstä tai saada tukea dialogisen toimintakulttuurin edistämiseen. 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (Eksote)

Tiina Vormisto
puh. 040 712 2303
etunimi.sukunimi@ekhva.fi

Helsinki

Eija Krogerus
puh. 050 402 0170

Salla Hänninen (läheisneuvonpito ja akuuttineuvonpito)
puh. 050 574 9093

etunimi.sukunimi@hel.fi

Kainuu

Marjo Pietikäinen (toukokuu 2023 saakka)
puh. 055 797 0115
etunimi.sukunimi@kainuu.fi 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (Soite)

Tuija Tuorila 
puh. 040 804 3391
 
Anita Pöyhönen
puh. 044 780 9650

etunimi.sukunimi@soite.fi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Olli Laiho (poissa 22.6. - 31.12.2023, verkostokonsulttikyselyt: Mira Ropponen)
puh. 050 497 2559
etunimi.sukunimi@keusote.fi 

Kotka

Nina Kaukoranta
puh. 040 848 2344

Leena Majuri
puh. 040 764 2658

Tuula Tissari
puh. 040 838 7039

etunimi.sukunimi@kotka.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue

Kirsi Koponen
puh. 040 639 7885
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Helena Niskanen
puh. 044 703 5947
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Rovaniemi

Riitta Honkanen
puh. 050 591 7395
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Vantaa

Anu Anttila
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sini Länsimäki
etunimi.sukunimi@vakehyva.fi

 

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Katja Sankalahti
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tekijä

Mira Koivusilta

Luotu

27.04.2022

Viimeksi muokattu

14.06.2023
Vaikutukset ja vaikuttavuus

Alueet keräävät välitöntä palautetta toteutetuista dialogeista. Lisätietoja saat alueellisilta koordinaattoreilta ja yhteyshenkilöiltä. 

Julkaisuja:

  • Kokko, R-L.(2006): Tulevaisuuden muistelu. Ennakointidialogit asiakkaiden kokemina. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes).
  • Kokko, R-L. & Koskimies, M. (2007): Ennakointidialogit moniammatillisena yhteistyömuotona: Dialogisten verkostopalaverien välitön palaute. Raportteja 17. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes)

Aihealueet