Verkostodialoginen suunnittelu- ja kehittämistyö

Toimintamallin tavoitteena on yhdistää erilaiset näkökulmat ja luoda paras mahdollinen konkreettinen suunnitelma dialogisesti fasilitoidussa palaverissa. Se sopii mm. organisaatioiden muutostilanteisiin, hankkeen  aloittamiseen tai yhteistoiminnan edistämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Verkostodialoginen suunnittelu- ja kehittämistyö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on yhdistää erilaiset näkökulmat ja luoda paras mahdollinen konkreettinen suunnitelma dialogisesti fasilitoidussa palaverissa. Se sopii mm. organisaatioiden muutostilanteisiin, hankkeen  aloittamiseen tai yhteistoiminnan edistämiseen.

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Mira Koivusilta

Luotu

17.05.2022

Viimeksi muokattu

05.07.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa keskeistä

Yhteinen moninäkökulmainen suunnittelu 

 • Mukana kaikki ketkä kytkeytyvät asiaan / tilanteeseen
 • Lähtökohtana tilanne + tarve ja eri näkökulmien yhdistäminen parhaan mahdollisen toteutuksen saavuttamiseksi
 • Tavoitteena yhteinen suunnitelma ja siihen liittyvä eri osapuolten vastuun, panoksen, roolien selkiyttäminen

Fasilitoitu palaveri

 • Erityisen tärkeää on hyvä ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen.
 • Palaverissa katsotaan tulevaisuuteen ja tutkitaan omasta subjektiivisesta näkökulmasta toiminnan rakentamista tavoitteen saavuttamiseksi ja ennakoidaan haasteita omien huolien kautta
 • Vuoropuhelurakenteella turvataan kaikkien mahdollisuus puhua, tulla kuulluksi ja kuunnella.

Yhteinen reflektointi

 • Jatkotyöstämisen konkretisointi ja tunnelmien purkaminen
 • Oppimien ja kokemusten jakaminen

Verkostokonsultin/dialogiosaajan tehtävät

 • edistää moniäänistä keskustelua eri toimijoiden välillä, jotta päästäisiin eteenpäin jumiutuneista tilanteista
 • auttaa kuulluksi tulemista ja kuuntelua monen ihmisen palaverissa
 • nostaa  toimiva arki yhteissuunnittelun kiintopisteeksi
 • johtaa tilannetta ja helpottavat kysymyksillään osallistujia ajattelemaan ääneen toiveitaan, siihen liittyviä tekoja ja tukea sekä huolia ja niiden huojentumista.
 • tukea ydinteemojen esiin nostamisessa ja olennaisten seuraavien askeleiden sopimisessa
 • selkeyttää yhteistoimintaa

Lue lisää

Taustalla ennakointidialogi-työskentelytapa

Verkostodialogisen suunnittelu- ja kehittämistyö perustuu 2000-luvun alkupuolella kehitettyyn Ennakointidialogi -verkostotyöskentelymenetelmään. Menetelmä on kuvattu perusteellisesti verkostokonsulttien työn tueksi julkaistuissa käsikirjoissa. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet