Dialogisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vieremä
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Iisalmi
Aihealueet
Kohtaaminen
Eriarvoisuus
Dialogisuus
Asiakasosallisuus
Elämänlaatu
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen yksilöllisellä ratkaisukeskeisellä valmennuksella lisätään ymmärrystä omista erityispiirteistä, sekä luodaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja elämänhallintaan vaikuttaviin haasteisiin om

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kajaani
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Mielen hyvinvointi
Vuorovaikutus
Dialogisuus
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämäni peli on työväline nuorten kanssa toimiville ammattilaisille keskustelun virittämiseksi elämänhallinnan teemoista.

Themes
Dialogisuus
Hyvinvointialue
Järjestöt
Verkostot
Yhteistyö
Uutinen
Ingress

Järjestöjen ja julkisen sektorin yhtenä käytännön yhteistyön menetelmänä on viime aikoina perehdytty verkostodialogisuuteen, jossa korostuu monitoimijainen yhdessä ajattelu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemiselle perhekeskuksen kehittämiselle, jossa yhteinen työ muodostuu perheiden tarpeen ympärille, mukaan kutsutaan tarvittavat toimijat ja työskennellään systeemisellä työotteell

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Lastensuojelu
Psykososiaalinen tuki
Vanhemmuus
Dialogisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialainen terapeuttinen dialogi (TD) on osa monialaisen verkostotyön uudistamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Verkostot
Dialogisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvien käytäntöjen dialogeissa yhteisön jäsenet pyrkivät yhdessä ajatellen löytämään työhön liittyviä, toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä.  Dialogeissa jaetaan osaamista ja hiljaista tietoa, tue

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Dialogisuus
Verkostot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on yhdistää erilaiset näkökulmat ja luoda paras mahdollinen konkreettinen suunnitelma dialogisesti fasilitoidussa palaverissa. Se sopii mm.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Alueellinen verkostokonsulttitoiminta on ylisektorinen rakenne, joka auttaa yhdistämään ammattilaisten ja asiakkaan voimavaroja sekä lisäämään dialogista osaamista kaikissa suhteissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Dialogisuus
Verkostot
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkostodialogisessa asiakastyössä tavoitellaan ammattilaisten osaamisen ja asiakkaan voimavarojen yhdistämistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työpajojen tavoitteena on on vahvistaa systeemistä toimintaa ja systeemisen verkostotyön prosessin käyttöönottoa.  Käsikirjoitettu mallinnus työpajatyöskentelylle ja materiaalit käytännön toteuttam