Dialogisuus

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Palautetietoisella työotteella tarkoitetaan systemaattisen palautteen käyttämistä osana asiakastyötä sosiaali-ja terveydenhuollossa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

THL kutsui yhdessä Aseman Lapset ry:n ja Opetushallituksen kanssa ammattilaisia (sosiaalitoimen, poliisin, koulun ja järjestöjen edustajia), vanhempia ja nuoria nuotiopiirille yhteiseen keskusteluu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Vaikuttavuus
Psykososiaalinen tuki
Dialogisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palautetietoinen työskentely (FIT, Feedback Informed Treatment) on tutkimustietoon perustuva asiakaslähtöinen lähestymistapa sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arviointiin sekä laadun ja vaikutta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perhepalvelut
Dialogisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neliosainen perheterapeuttinen ote-koulutuskokonaisuus OYS-yhteistyöalueella sote-palveluissa työskenteleville ammattilaisille vahvistaa ammattilaisten valmiuksia työskennellä perheen näkökulma huo

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Dialogisuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kysymykset on liitetty varhaiskasvatuksen VASU-, esiopetuksen oppimissuunnitelma- ja perusopetuksen arviointikeskusteluihin. Keskeistä on universaalisuus ja jatkuvuus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Tietojohtaminen
Monialaisuus
Dialogisuus
Perhekeskus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu perhekeskuksen johtamisen systeemisiin kokouskäytäntöihin; miten johtamisessa vahvistetaan toiminnan lapsi- ja perhelähtöisyyttä sekä yhteensovittamista yli palvelulinjojen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Dialogisuus
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Viestintä
Ilmiöt
Poikkeusolot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisödialogi osallistaa ihmisiä viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Dialogisuus
Osallisuus
Vuorovaikutus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Satakunnan alueen opiskeluhuollon muutostyön tueksi on varattu torstaiaamuksi aika keskustelu-, oppimis- ja tiedotustoimintaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Jyväskylä
Rauma
Kaarina
Salo
Somero
Turku
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Lastensuojelu
Dialogisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Uudenlaiset perhe- ja asumismuodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pesäpuu ry:ssä on kehitetty toimintamalli sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen tueksi. Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa (2021) Pesäpuu ry. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vieremä
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Iisalmi
Aihealueet
Kohtaaminen
Eriarvoisuus
Dialogisuus
Asiakasosallisuus
Elämänlaatu
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yksilöllisellä ratkaisukeskeisellä valmennuksella lisätään ymmärrystä erityispiirteistä ja luodaan uusia toimintatapoja/ratkaisuja elämänhallintaan vaikuttaviin haasteisiin omissa toimintaympäristö