Lyhyt kuvaus

Yhteistutkimusverkosto kokoaa yhteen kumppaneita, joita kiinnostaa perinteisen tutkija-kohde -asetelman uudistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kokemustoimijat (mm. asiakkaat, yhdistysten jäsenet, kokemusasiantuntijat, kansalaiset) ja ammattilaiset, henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistumalla esimerkiksi tutkimuskysymysten muotoiluun, aineiston keräämiseen, tutkimustulosten analysointiin & työstämiseen tai raportointiin, tai kaikkiin tutkimusvaiheisiin. Yhteistutkimuksesta voidaan puhua myös kanssatutkimuksena tai osallistuvana tutkimuskumppanuutena.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Suomen Klubitalot ry
Administrator