Yhteistutkimusverkosto kokoaa yhteen kumppaneita, joita kiinnostaa perinteisen tutkija-kohde -asetelman uudistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kokemustoimijat (mm. asiakkaat, yhdistysten jäsenet, kokemusasiantuntijat, kansalaiset) ja ammattilaiset, henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistumalla esimerkiksi tutkimuskysymysten muotoiluun, aineiston keräämiseen, tutkimustulosten analysointiin & työstämiseen tai raportointiin, tai kaikkiin tutkimusvaiheisiin. Yhteistutkimuksesta voidaan puhua myös kanssatutkimuksena tai osallistuvana tutkimuskumppanuutena.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.