Ehkäisevä työ

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ehkäisevä työ
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itsehoidon ja ohjatun omahoidon digiapuri otetaan tueksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoidossa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Perhekeskus
Aluekehitys
Ennaltaehkäisy
Ehkäisevä työ
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskonseptoinnin malli luotiin vuonna 2022 Varsinais-Suomen -Tulsote -hankkeessa osana tulevan hyvinvointialueen perhekeskuskokonaisuuden kehittämistä ja valmistelua. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kainuu
Kuhmo
Kajaani
Aihealueet
Kuntoutus
Fysioterapia
Liikunta
Moniammatillisuus
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntaneuvonnan poikkihallinnollisella palveluketjulla sujuvoitetaan asiakkaan palvelupolkua määrittelemällä ja toteuttamalla eri toimijoiden työnjako sekä kriteerit eri tahojen palveluihin ohjau

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ehkäisevä mielenterveys-ja päihdetyön kokonaisuus perustuu Neljän tuulen toimintamalliin joka on lähestymistapa päihde-, mielenterveys-, rahapeli- ja lähisuhdeväkiva

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Kohtaaminen
Ehkäisevä työ
Varhainen puuttuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään yhteneväinen kuuntelemisen ja puheeksioton toimintatapa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteneväisen puheeksioton sekä kohtaavan toimintakulttuurin muodostumiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Ehkäisevä työ
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena  luoda pysyviä rakenteita hyvinvointialueelle lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tavoitteiden toteuttamisen perustaksi alueelliset tarpeet huomioiden, ja vahvistaa Siun soten roolia lähisuhde

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten ja nuorten mielenterveys - ja päihdepalveluiden erityistyöntekijöiden työn tuki oli suunnattu Keski-Suomen oppilas- ja opiskelijahuollon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijöill

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuisneuvolan tarkoituksena on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Kuusamo
Ylivieska
Aihealueet
Osallisuus
Kohtaaminen
Ehkäisevä työ
Järjestöt
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PerhePesät ovat ammatillisesti ohjattuja, avoimia ja maksuttomia kohtaamispaikkoja lapsiperheille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Ehkäisevä työ
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä toimintamalli esittelee tavan hyödyntää sanataidetta syrjäytyneiden ihmisten voimaannuttamisessa.