Ehkäisevä työ

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Ehkäisevä työ
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä toimintamalli esittelee tavan hyödyntää sanataidetta syrjäytyneiden ihmisten voimaannuttamisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Mielenterveys
Osaaminen
Johtaminen
Ehkäisevä työ
Työhyvinvointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli ohjaa esimerkiksi kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen esihenkilöitä ja keskijohtoa mielenterveysosaamisen suunnitelmalliseen johtamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Osallisuus
Nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Ehkäisevä työ
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

POPsote hanketyössä Oulun eteläisiin kuntiin, Nuorisotyön kentälle tehty osallisuustyöpaja 31.8.2022.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Ehkäisevä työ
Hyvinvointi
Hyvinvointialue
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilun aikana alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan maksutta raskauden ehkäisyvalmisteet sekä tarjotaan kattavasti raskaudenehkäisy- ja seksuaalineuvontaa, sekä seksuaalikasvatukseen, seksitautie

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Yhdessä mielessä - mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa Verson hallinnoimana. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella toteutettava hanke toimii 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Varhainen puuttuminen
Ehkäisevä työ
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vanhemmuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on tarjota ehkäisevää psykososiaalista tukea sairastuneen vanhemman lapselle ja koko perheelle, kun vanhemmalla on hoitosuhde erikoissairaanhoidon yksikössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Lastensuojelu
Päivystys
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaalihuolto
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten keskitetty arviointi ja tuki lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Ehkäisevä työ
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli sisältää ohjeet sekä lapsi- ja nuorilähtöisen tiedon tilaan liittyvän kyselyn tekemiseen että kunnan lapsiin ja nuoriin liittyvän verkoston suorittamaan itsearviointiin kyselyn pohjal

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Ehkäisevä työ
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ilmiöpöytä-menetelmän avulla fasilitoitu tilaisuus, jossa jokin ilmiö on pöydällä. Ilmiön ympärille kokoonnutaan keskustelemaan: kehystämään ilmiötä tiedon avulla ja ymmärtämään sitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Ehkäisevä työ
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen, lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy sekä sukupolvitoiminnan myötä lasten lukemissujuvuuden edistämi