Indikaattorit

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Indikaattorit
Laatutyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

En enkät gällande hemvårdens kvalitet utformas för klienter.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Verkostot
Johtaminen
Perhepalvelut
Indikaattorit
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kuvaa perhekeskuksen verkostojohtamisen mallia ja siihen liittyviä tiedolla johtamisen työkaluja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Sähköinen asiointi
Indikaattorit
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntoutus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

POPsoten kuntoutuksen kehittämisohjelmassa on tarkasteltu kaatumisten ehkäisyä ihmislähtöisen hyvinvointikäsityksen kautta sekä kehitetty keinoja kaatumisten ehkäisyyn liittyvän tiedon levittämises

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Indikaattorit
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kunnat
Yhteistyö
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on internetissä toimiva kuntien tiedolla johtamisen työväline.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla lasten- ja nuorten yhteistä hyvinvointisuunnitelmaan on työstetty vuoden 2019 aikana LAPE- akatemiatilaisuuksissa 9.5.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Indikaattorit
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuus on ilmiö, jonka olemassaolo tulee varmistaa sekä lainsäädäntönä, ohjelmina, toiminnan rakenteina ja käytäntöinä. Osallisuuden toteutumisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi tarvitaan seurat