Välfärdsplan för barn och unga Österbotten - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pohjanmaa

Pohjanmaalla lasten- ja nuorten yhteistä hyvinvointisuunnitelmaan on työstetty vuoden 2019 aikana LAPE- akatemiatilaisuuksissa 9.5. sekä 3.10 sekä niitä edeltävissä ennakkotehtävissä, jotka on lähetetty kunnallisille LAPE-ryhmille. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Välfärdsplan för barn och unga Österbotten - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pohjanmaa
Lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla lasten- ja nuorten yhteistä hyvinvointisuunnitelmaan on työstetty vuoden 2019 aikana LAPE- akatemiatilaisuuksissa 9.5. sekä 3.10 sekä niitä edeltävissä ennakkotehtävissä, jotka on lähetetty kunnallisille LAPE-ryhmille. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena ei ollut saada aikaan valmista suunnitelmaa, vaan luoda sille yhdessä laadittua pohjaa ja runkoa. Työn tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä kuntien ja kuntien yhteisten lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa ja niiden pohjalle voidaan jatkossa lähteä haluttaessa rakentamaan yhteistä kattavaa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

(Katso tiedosto: Välfärdsplan för barn och unga Österbotten - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pohjanmaa ja sen liitteet.)

 

 

Toimiaika

2019

Toimijat

LAPE-ammattilaisia Pohjanmaalla. 

LAPE-muutosohjelmassa muodostettiin maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä, joka koostuu alueen sivistys- ja sote-johdon edustajista. Ryhmän tarkoituksena on ollut yhteistyössä kuntien LAPE-ryhmien kanssa linjata monialaista lasten- ja nuorten hyvinvointityötä maakunnan alueella. Ryhmä on toiminut myös LAPE- akatemiatilaisuuksien ohjausryhmänä.

Hyvinvointisuunnitelmaa koskevat suositukset tulevat LAPE-yhteistyöryhmästä. Ryhmän jäseniä ovat vuoden 2019 aikana olleet: Christina Knookala (pj), Åsa Snickars, Alice Backtröm, Jukka Kentala, Jan Levander, Ari-Pekka Toivari, Tiia Krooks, Ari-Pekka Toivari sekä Laihian sivistysjohdon edustaja (henkilö vaihdellut) sekä sihteerinä muutosagentti Riku Niemistö Lisäksi ryhmään on osallistunut kunta-agentti Sari Välimaa. LAPE-akatemiatilaisuuksien järjestelyistä sekä kirjoitustyöstä ovat vastanneet Riku Niemistö sekä LAPE-kehittäjä Ann Backman.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Ann Backman

Luotu

23.06.2020

Viimeksi muokattu

23.06.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Suunnitelmassa tarkastellaan lasten- ja nuorten hyvinvointia ja palveluita kokonaisuutena. Painopiste on nykytilanteen kuvaamisessa mutta erityisesti ennaltaehkäisevän hyvinvointityön johtamisessa.

Päämäärä ja päätavoite

Ensimmäisessä vaiheessa luotiin keskeiset elementit, jotka on huomioitava lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa. Nämä elementit ovat johdon rooli, osallisuus, konkreettiset tavoitteet, viestintä, toteutus sekä seuranta ja arviointi. Elementtejä on avattu tarkemmin koko prosessin tulokset kokoavassa Power Point-esityksessä. Elementtien lisäksi saatiin valmiiksi kohdealueet ja tavoitteet. Toimenpiteiksi, mittareiksi sekä seurantaan & arviointiin koostettiin mahdollista sisältöä kuntien hyödynnettäväksi.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Alueellisen suunnitelman arvioinnissa ja seurannassa on huomioitava sekä kunnallinen että tuleva maakunnallinen (sote) taso. Vastuutahojen on oltava määritellyt riittävän konkreettisesti, esim. lakisääteiset monialaiset ryhmät kunnissa on huomioitava. Vastuutahona esim. kunnan sosiaali- ja terveystoimen tulos- tai palvelualue ei ole riittävän spesifi.