POPsoten kuntoutuksen kehittämisohjelmassa on tarkasteltu kaatumisten ehkäisyä ihmislähtöisen hyvinvointikäsityksen kautta sekä kehitetty keinoja kaatumisten ehkäisyyn liittyvän tiedon levittämisestä ikäihmisille ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kaatumisten ehkäisy
Toimintamallin lyhyt kuvaus

POPsoten kuntoutuksen kehittämisohjelmassa on tarkasteltu kaatumisten ehkäisyä ihmislähtöisen hyvinvointikäsityksen kautta sekä kehitetty keinoja kaatumisten ehkäisyyn liittyvän tiedon levittämisestä ikäihmisille ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue POHDE, POPsote kuntoutuksen kehittämisohjelma
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Minna Tikkanen

Luotu

12.12.2022

Viimeksi muokattu

04.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kaatumisten ehkäisyyn liittyvää tietosisältöä on kerätty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden sivusto. Kyseessä on sähköisesti 24/7 saatavilla oleva palvelu, joka tuo laajasti eri sote-alan palvelun asiakkaalle yhteen kanavaan. Tarkoituksena on tarjota itsehoitoa tukeva tieto ja hoitopolut lähemmäksi asiakasta. Kaatumisten ehkäisy on nostettu sivustolle omaksi teemaksi. Tietosisällön kokoamisen lisäksi sivustolle on tuotettu kaatumisten ehkäisy - ja lattialta ylös -videot sekä Kaatumisten ehkäisy- keskustelukortit esimerkiksi ryhmätoiminnan keskustelun tueksi.

  

Toimintaympäristö **

Ikäihmisten tapaturmatyypeistä kaatumiset ja putoamiset ovat yleisimpiä. Suuri osa ikäihmisten kaatumisista tapahtuu kotona tai kodin lähiympäristössä. Kaatumiset aiheuttavat vuosittain runsaasti toiminta- ja liikuntakykyhaittoja esimerkiksi murtumien vuoksi. Suomessa noin 1000 ikäihmistä kuolee kaatumisen tai kaatumisesta johtuneiden komplikaatioiden seurauksena. Turvallisesti kaiken ikää -ohjelma on asettanut tavoitteeksi vähentää yli 65 vuotiaiden kaatumisista tai putoamisista johtuvia kuolemia ja kaatumishoitojaksoja.  

 

HYTE-kertoimet kannustavat hyvinvointialueita ja kuntia jatkamaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa myös sote-uudistuksen jälkeen. Kyseessä on kannustin, joka määrittelee hyvinvointialueiden ja kuntien valtionosuuden suuruuden niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kaatumisten ehkäisytyössä HYTE-kertoimien tulosindikaattoreista nostetaan esille erityisesti lonkkamurtumat sekä kaatumisista johtuvat hoitojaksot. Indikaattoreista huolimatta tärkeitä on kuitenkin poikkihallinnollinen, laaja-alainen ja pitkäjänteinen yhteistyö. Tarkoitus ei ole tuijottaa pelkästään yksittäisiä indikaattoreita, sillä kaatumisten vaaratekijät tunnistamalla ja niihin puuttumalla edistämme systemaattisesti ikäihmisten yleistä hyvinvointia.  

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on ikäihmiset, vertaiset, heidän omaiset, ikäihmisten parissa toimivat/työskentelevät ammattilaiset, järjestötoimijat jne. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden sivustolle kerätyn tietopohjan, Kaatumisten ehkäisy - ja Lattialta ylös -videoiden sekä Kaatumisten ehkäisy -keskustelukorttien käyttöä on pilotoitu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten päivätoiminnassa ja muussa ryhmätoiminnassa. Sivustolta löytyvää materiaalia on tarkoitus hyödyntää myös syksyn tulevissa päivätoiminnan piloteissa. Syksyn 2023 aikana tehostetaan materiaalien mainontaa eri viestintäkanavia pitkin.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palaute videoista ja korteista on ollut pelkästään positiivista. Kortteja on voitu hyödyntää useammalla ryhmäkerralla, sillä keskustelu on ollut runsasta aihealueisiin liittyen. Suurin osa korttien sisällöstä on tuttua asiaa, mutta kertausta on pidetty tärkeänä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden sivuston materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja niitä voi mainostaa myös esimerkiksi järjestöille ja muille 3.sektorin toimijoille. 

Kansikuva
asukas_seniori_tietokone

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis