Kokemustieto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Lastensuojelu
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MONNI-hankkeessa pyrittiin varmistamaan vahva lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden osallisuus hanketyössä. Se on tärkeää, jotta tieto ja tilannekuva ei jää puutteelliseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hankkeessa kehitettiin lastensuojeluun kokemusasiantuntijatoiminnan rakenne Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiivis tietopaketti kokemusasiantuntijatoiminnasta lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jatkokehittämisehdotus alueelle, jota kehitetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kuvattu kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen erityisesti lapsen sijoittamisen yhteydessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Monialaisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittäjäasiakkaiksi haettiin ilmoituksilla koillisen alueen asukkaita, joilla on omakohtaista kokemusta sote-palveluista asiakkaana tai läheisenä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Demokratia
Kokemustieto
Asiakaslähtöisyys
Menetelmä
Ilmiöt
Demokratian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemuskahvila on menetelmä kokemustiedon keräämiseen ihmisiltä, jotka eivät elämäntilanteensa vuoksi vaikuta yhteiskunnassa perinteisin demokraattisin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvointialue
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoiminta- ja kehittäjäasiakastoimintamalli sisältää säännöt ja käytännöt sille, miten kokemustoimijoita ja kehittäjäasiakkaita hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnassa.

Themes
Järjestöt
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Kokemusasiantuntija toimii yhteiskehittämisessä tärkeänä linkkinä ammattilaisten ja asukkaiden välillä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kaarina
Naantali
Salo
Turku
Aihealueet
Kohtaaminen
Kokemustieto
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Vanhemmuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vanhemmuuteen ja lastensuojeluun liittyvät kokemukset jäsennetään tarinaksi. Tarina on työkalu, jota voi hyödyntää lastensuojelun kokemuskumppanuudessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä kokemustoiminnan mallin ohjeistaa ja selkiyttää kokemustoiminnan käytänteitä sekä kokemustoimijoiden tehtäviä, rooleja, vastuita ja asemaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty