Kokemustieto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Laatutyö
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoiminnan vastuullisuuden sydän merkitsee, että kokemuskoulutuksia järjestävä organisaatio koordinoi ja tukee kokemustoimintaa vastuullisesti myös koulutusten jälkeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Ammatillinen koulutus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä mallissa kokemusasiantuntijaksi (-toimijaksi/-osaajaksi) on mahdollista opiskella esimerkiksi järjestöissä, hyvinvointialueilla ja oppilaitoksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen
Kokemustieto
Laatutyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on kerätä ja raportoida asiakaspalautetta Kainuun hyvinvointialueella yhtenäisellä tavalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointialue
Asiakaslähtöisyys
Kokemustieto
Laatutyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan kokemuksen mittaaminen on tärkeä osa palvelujen laadun ja toiminnan kehittämistä. Kerätty palaute ei vaikuta, jos sitä ei käsitellä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämistyön tavoitteena on osallistaa Pohjois-Pohjanmaan yli 65-vuotiaita asukkaita ja hyödyntää ikäihmisten kokemustietoa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen  Po

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on kuvata, kuinka Kainuun hyvinvointialueella on lähdetty kehittämään rakenteita kokemusasiantuntijatoimintaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valmisteltu kokemusosaajaohje ja toimeksiantosopimus. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Aikuiskoulutus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkosto on yhteistyömalli, joka toimii kokemusasiantuntijatoiminnan ja –osaamisen edistämiseksi yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa Varsinais-Suomen hyvinvoi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käynnistetään ja juurrutetaan Soiten kokemusosaamisen toimintamallin toteuttaminen. Kokemusosaamisen hyödyntäminen hyvinvointialueella ja sote-palvelujen kehittämisessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijatoimintaa on kehitetty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja sen pohjalta on luotu yhtenäinen toimintaohje.