Kotouttaminen

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tervetuloa Pyhäjoelle! oli Euroopan Sosiaalirahaston tuella rahoitettu monitahoinen hanke, joka edisti kaksisuuntaista kotoutumista ja hyviä väestösuhteita, sekä ehkäisi puolisotyöttömyyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotouttaminen
Viestintä
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koska asiakkaiden yhteystietojen välittäminen toimijalta toiselle on haasteellista, luotiin kolmikielinen pieni lomake, jolla asiakas itse voi antaa luvan ottaa häneen yhteyttä hänelle sopivimmalla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Kotouttaminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kielitukivapaaehtoinen on henkilö, joka osaa suomea ja vähintään yhtä muuta kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotouttaminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminnassa yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana maahan tullut nuori saa suomalaisen kummiperheen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kemi
Aihealueet
Kotouttaminen
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus
Asiakastyö
Maahanmuutto
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opas on työkalu maahanmuuttaneita kohtaaville ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Porvoo
Aihealueet
Lastensuojelu
Kotouttaminen
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keskitetty jälkihuolto palvelee sekä lastensuojelun jälkihuoltonuoria että yksin maahan alaikäisenä tulleita, oleskeluluvan saaneita nuoria.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Kotouttaminen
Maahanmuutto
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

YOUME-toimintamalli ottaa lähiyhteisöt mukaan mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Mallissa valmennetaan lähettiläitä, jotka jakavat tietoa mielen hyvinvoinnista omissa verkostoissaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotouttaminen
Ehkäisevä työ
Perhepalvelut
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheenä Suomessa -ryhmä on maahan muuttaneille vanhemmille suunnattua vanhemmuutta ja kotoutumista tukevaa ryhmämuotoista verkkotoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Kotouttaminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Sosiaalipalvelut
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen kohtaamis- ja neuvontapaikka tukee kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. Tarjolla on viranomaisapua, vertaistukea ja koulutusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Neuvola
Perhepalvelut
Maahanmuutto
Kotouttaminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Niitty-hankkeessa on kehitetty  yhdessä maahanmuuttajien kanssa vertaisohjattu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoi