Kotoutuminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Osallisuus
Maahanmuutto
Integraatio
Kotoutuminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille, jotka kaipaavat kontaktia suomalaisiin ja perheen läsnäolon kokemusta arjessa.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pakolaisuus
Kotoutuminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden parissa -Kummiperhetoiminnassa Suomeen saapunut ukrainalainen perhe saa suomalaisen kummiperheen. Perheet tapaavat 1-4 kertaa/kk.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotoutuminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus maahan muuttaneiden erityispalveluiden palveluista

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotoutuminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 Toimintamallissa kuvataan monialaisen yhteistyön aloittaminen kotoutumisen edistämisen palveluissa ja yhdyspinnassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Kotoutuminen
Aikuissosiaalityö
Sosiaalietuus
Nuorisotyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuistuvat nuoret saavat Kelan ja sosiaalitoimen tuen yhteisessä neuvottelussa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tervetuloa Pyhäjoelle! oli Euroopan Sosiaalirahaston tuella rahoitettu monitahoinen hanke, joka edisti kaksisuuntaista kotoutumista ja hyviä väestösuhteita, sekä ehkäisi puolisotyöttömyyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotoutuminen
Viestintä
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koska asiakkaiden yhteystietojen välittäminen toimijalta toiselle on haasteellista, luotiin kolmikielinen pieni lomake, jolla asiakas itse voi antaa luvan ottaa häneen yhteyttä hänelle sopivimmalla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Kotoutuminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kielitukivapaaehtoinen on henkilö, joka osaa suomea ja vähintään yhtä muuta kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotoutuminen
Integraatio
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingin kaupungin palvelukeskukset tarjoavat ikääntyville kaupunkilaisilleen  kotona asumista tukevaa toimintaa.