Psykososiaalinen tuki

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kotihoito
Psykososiaalinen tuki
Vanhuspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus psykososiaalisen tuen toimintamallista kotihoidossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Psykososiaalinen tuki
Opiskeluhuolto
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lukion tai ammattiopiston opiskelija voi varata digitaalisesti ajan oman oppilaitoksensa kuraattorin tai psykologin ensikäynnille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Vaikuttavuus
Psykososiaalinen tuki
Dialogisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palautetietoinen työskentely (FIT, Feedback Informed Treatment) on tutkimustietoon perustuva asiakaslähtöinen lähestymistapa sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arviointiin sekä laadun ja vaikutta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on yhteistyössä yta-koordinaation, Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen sekä Pohteen omien ammattilaisten kesken laadittu rakenteisen kirjaamisen ohje IPC-ohjan

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Ikääntyminen
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaalinen kuntoutus
Psykososiaalinen tuki
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavaa, yksilöllistä, sosiaalista kuntoutusta ikääntyneille, joilla on haasteita päihteiden ja mielenterveyden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhemmuus
Perhekeskus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Psykososiaalinen tuki
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen perhekeskuksen käsikirjassa kuvataan perhekeskuksen tehtäviä kuten vanhemmuudessa ja parisuhteessa tukemista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista kehittämistä ja koordinaatiota psykososiaalisten menetelmien käyttööno

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Kotihoito
Ennaltaehkäisy
Toimintakyky
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotin tavoitteena on ollut arviointijakson aikana vahvistaa kotihoidon työntekijöiden ohjausosaamista  MapLe 1-2 asiakkuuksien osalta Lähitoreille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Omaishoito
Psykososiaalinen tuki
Vertaistuki
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajan tukena muutoksessa on useasta toimintamallista koostuva kokonaisuus, jonka avulla tuetaan omaishoitajaa hänen pohtiessaan hoidettavan läheisen siirtymistä pi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen menetelmä
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista kehittämistä ja koordinaatiota psykososiaalisten menetelmien käyttööno