Yhteisöllisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Perhekeskus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Johtaminen
Ilmiöt
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan perhekeskuksen toimintarakenne, joka tukee eri toimijoiden yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla asiakastasosta ylempään johtoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Perhekeskus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys
Perusopetus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Reppu-tiimi ohjasi 1.-2. luokkalaisiille Repputuokioita, joiden harjoitteet ja liitteet on koottu tähän vihkoseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Opiskeluhuolto
Yhteisöllisyys
Peruskoulu
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa jatkokehitetään ja juurrutetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kouluille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhemmuus
Moniammatillisuus
Perhekeskus
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vinkkivihkonen on luotu osana Reppu-tiimin toimintaa. Materiaalia voi hyödyntää perheet tai eri alojen ammattilaiset.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Yhteisöllisyys
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vapaaehtoisten rooli etsivän vanhustyön rinnalla ja tukena on merkittävä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ikääntyminen
Hyvinvointi
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijat voivat kutsua vapaaehtoisia mukaan ikäihmisten ilahduttamiseen ja auttamiseen ilman pidempiaikaista sitoutumista tehtäviin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Nuorisotyö
Yhteisöllisyys
Vertaistuki
Kaveri- ja ystävätoiminta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kiintopiste-toiminta tukee ja auttaa nuoria, joilla omaa elämää ohjaava kiintopiste on vielä etsinnässä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päihdepalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Avohoito
Yhteisöllisyys
Päihteet ja riippuvuudet
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nuorten päihdepalvelu Pysäkki on matalankynnyksen päihdepalvelu nuorille, joilla on vakavia päihde- ja riippuvuusongelmia. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa valmennetut riippuvuudesta toipuneet tai läheiskokemuksen omaavat henkilöt toimivat tukihenkilöinä hoitosuhteessa olevalle, riippuvuutta sa

Themes
Innovaatiot
Yhteisöllisyys
Phenomena
Kestävä kasvu
Uutinen
Ingress

Innovaattoreilla on mahdollisuus muuttaa oman alueensa toimintakulttuuria, koska suuret muutokset lähtevät liikkeelle pienistä yksityiskohdista.