Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilaitokset
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutuotannon mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnan tukeminen vapauttamalla resurssia esimerkiksi pidempiaikaisten hoitosuhteiden edistämiseen jalkautumalla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Diabetes
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Diabeteskeskus -projektissa suunnitellaan Helsingin kaupungilla hoidossa olevien diabetespotilaiden hoidon keskittämistä Helsingin diabeteskeskukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Sähköinen asiointi
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolossa on julkaistu 10 sähköistä hyvinvointivalmennusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolun on kasvattaa asiakkaiden tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys-

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kittilä
Aihealueet
Perhekeskus
Perhepalvelut
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä Kittilässä valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti, Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukemana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotiutus
Kotihoito
Sairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäinen kotiutuksen toimintamalli sote- palveluihin. Kotiutusprosessi käynnistyy viimeistään siitä hetkestä, kun asiakkaasta tai hyvinvointialueen asukkaasta tulee potilas.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Elinikäinen oppiminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalinen kuntoutus
Luonto
Ilmiöt
Ilmastonmuutos
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luonnonhoitotöissä opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevat työskentelevät luonnon hyvinvoinnin eteen, esimerkiksi rakentamalla linnunpönttöjä. Toiminta lisää merkityksellisyyden kokemusta ja vah

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Virtuaalifasilitointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taiteen ammattilainen, esimerkiksi taidekummi tuo eri puolilla aluetta asuvia ja samoista asioista kiinnostuneita  henkilöitä yhteen etätapaamisissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NEPSY-tiimin toiminnan tavoitteena on 

-Vahvistaa ammattilaisten osaamista neuropsykiatrisista erityispiirteistä

-selkeyttää nepsy-palveluketjua

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuuri
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taidekummi on taiteen ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa pitkäkestoista hyvinvointitaidetoimintaa sote- ja hyvinvointipalveluiden yksiköissä.