Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Menetelmä
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jyväskylän lastensuojelun ja Jyväskylän Nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnuksessa avataan Nuorisovastaanoton toimintaa sekä kuvataan yhteisen työskentelyn aloitukseen, varsinaiseen työskentelyyn

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hankkeessa kehitettiin lastensuojeluun kokemusasiantuntijatoiminnan rakenne Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Väkivalta
Psykososiaalinen tuki
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Työikäiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Frenemi työskentelymalli tarjoaa katsauksen kiusaamisväkivaltailmiöön tutkitun tiedon valossa, tarjoaa työkaluja tukea lapsia, nuoria sekä aikuisia ryhmämuotoisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteinen kehikko ja jäsennys sille, millaista koordinaatiota osallisuuden ja osallistumisen edistäminen SOTE-keskuksessa vaatii, jotta osallisuutta on mahdollista edistää johdonmukaisesti ja yhteis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotihoito
Työhyvinvointi
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuoden 2021 Fiilari-henkilöstökyselyn tulosten analysoinnin perusteella luotu kuva hyvästä lähijohtamisen ja henkilöstön mallista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiivis tietopaketti kokemusasiantuntijatoiminnasta lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kotihoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidon varahenkilöstön yhtenäisten toimintamallien muodostaminen ja kuvaaminen kotihoidon varahenkilöstön käsikirjaan TulKoti -hankkeen tuella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kotihoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa työskentelee keskitetty työnjako, jonka tehtävänä on jakaa päivittäin kotihoidon säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden asiakaskäynnit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Toimintakyky
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutarpeita arvioitaessa kotihoito selvittää, voitaisiinko asiakkaan tarpeisiin vastata etähoidon teknologioilla.