Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon päihde- ja mielenterveystyön osaamista Varhan omissa lastensuojelulaitoksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjauksen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen Pirkanmaan hyvinvointialueella. Yhteisten toimintamallien kehittäminen elintapaohjauksen -yhdyshenkilöverkoston kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan Pirkanmaan asukkaille ja ammattilaisille elintapaohjauksen alueellinen palvelutarjotin, mikä linkitetään osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palvelupolku
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueella uudistetaan pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien hoito- ja palveluketjuja jo kehitetyn geneerisen mallin avulla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusperehdytysmateriaali vammaispalveluiden roolista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Vammaispalvelut
Kuljetuspalvelu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin hyvinvointialueen liikkumista tukevan palvelun palvelutarpeen arvioinnin toimintamallissa kuvataan liikkumista tukevan palvelun arvioinnin työprosessia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Vammaispalvelut
Henkilökohtainen apu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun arvioinnin toimintamallissa kuvataan henkilökohtaisen avun arvioinnin työprosessia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Integraatio
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö tarjoaa konsultatiivista tukea hyvinvointialueiden ammattilaisille lapsiin kohdistuvan väkivallan teemassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan henkilöstöä osallistaen elintapaohjauksen ammattilaisen käsikirja, jonka tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja lisätä osaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella teetettiin kysely lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan mielenterveys- ja riippuvuushäiriöiden yksikön työntekijöille koskien heidän ryhmämenetelmä- ja koulutust