Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Etäpalvelu
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa uutena palvelujen järjestämistapana.

Paikkakunta tai maakunta
Kanta-Häme
Aihealueet
Musiikki
Muistisairaudet
Kulttuuri
Vanhustenhuolto
Kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Musiikkitahto-menetelmä™ on kehitteillä Oman elämäni sävelet - musiikki muistisairaan hyvinvoinnin tukena -hankkeessa (2021-2024) Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksellä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian oman terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakassegmentointi
Palvelupolku
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kuvata ja yhtenäistää Nuorten Matalan yksiköiden palvelupolut ja käytetyt menetelmät, jotta asiakas saa tasalaatuista palvelua huolimatta siitä, missä yksikössä hän asioi.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Etäpalvelu
Kuntoutus
Apuvälineet
Yhteistyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa pyritään nopeuttamaan kotiutumisprosessia sekä sujuvoittamaan ammattilaisten välistä verkostoyhteistyötä Esteetön koti etänä -palvelun avulla, joka on fysio- ja toimintaterapeuttie

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvataan neuropsykiatrisesti oireilevan aikuisen hyödynnettävissä olevat arjen tukitoimet, lisätuki sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lisätuki erikoissairaanhoidossa Kymenlaakson alueella.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Kotihoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon työnjako päivittää kolmen viikon välein hoitorinkien palvelutuntimäärien perusteella minimivuorovahvuudet aamu-ja iltavuoroon maanantaista sunnuntaihin.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Psykososiaalinen tuki
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPC on nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu interventio, jonka osaamista on koulutettu Kymenlaaksossa sekä opiskeluhuollon että nuorten matalan kynnyks

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen
Varhaiskasvatus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisten kielellisten haasteiden tunnistamisen tueksi kehitetty tarkistuslomake, jossa keskeiset kielenkehityksen osa-alueet eriteltynä.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Kotihoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kerran kuukaudessa kotihoidon hoitorinkien rinkivastaavat tarkastelevat Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmästä oman hoitorinkinsä asiakaskäyntien sijoittumista aikaikkunoittain.