Palvelutarpeen arvioinnin, palveluohjauksen ja palvelupäätöksenteon yhdenmukaistaminen kotihoidossa, LUVN hva (RRP, P4, I1)

Tarkoituksena on yhtenäistää palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja palvelupäätöksen teko koko hyvinvointialueella sekä keskittää se Seniori-Infoon. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Palvelutarpeen arvioinnin, palveluohjauksen ja palvelupäätöksenteon yhdenmukaistaminen kotihoidossa, LUVN hva (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on yhtenäistää palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja palvelupäätöksen teko koko hyvinvointialueella sekä keskittää se Seniori-Infoon. 

Toteutuspaikka
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Ikääntyneiden palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

20.05.2024

Viimeksi muokattu

20.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tällä hetkellä hyvinvointialueen käytännöt poikkeavat toisistaan, jolloin asiakkaat ovat epätasa-arvoisessa tilanteessa kotihoidon palvelujen tarpeen arvioinnissa, palveluohjauksessa ja palvelupäätöksissä. Toimintamallin muutoksella halutaan lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja sujuvoittaa henkilöstön toimintaa. ​

Toimintamallin tarkoituksena on yhtenäistää palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja palvelupäätöksen teko koko hyvinvointialueella sekä keskittää se Seniori-Infoon. Toimintamallin tueksi perustetaan yhteistyöfoorumien malli kotona asumisen tuen ja seniori-infon välille kotihoidon asiakasasioiden oikea-aikaisuuden ja tarpeen mukaisuuden turvaamiseksi.

Toimintamalli kohdistuu kotihoidon palveluja tarvitsevalle ja kotihoidossa olevalle asiakkaalle sekä kotona asumisen tuen ja seniori-Infon henkilöstölle. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä