Aikuisten ADHD-hoitopolun implementointi Pirkanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)

Otetaan käyttöön ja jalkautetaan yhtenäinen ADHD-tutkimus- ja hoitopolku Pirkanmaan hyvinvointialueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten ADHD-hoitopolun implementointi Pirkanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Otetaan käyttöön ja jalkautetaan yhtenäinen ADHD-tutkimus- ja hoitopolku Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katja Laaksonen

Luotu

20.05.2024

Viimeksi muokattu

23.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on saattaa valmiiksi sekä ottaa käyttöön PirSOTE -hankkeen aikana aloitettu ADHD-hoitopolku Pirkanmaalla. Koska muutos aiempaan on huomattava, uuden toimintamallin käyttöönotto vaatii laaja-alaista yhteistyötä, koordinointia ja jalkauttamista. Yhtenä jalkauttamisen keinona järjestetään koulutusta ja infoja tutkimuspolkuun linkittyville tahoille. Koulutusta kaivataan erityisesti mielenterveys- ja päihdetiimeissä työskenteleville ammattilaisille hoitopolun vaiheista, ADHD:sta yleisesti sekä diagnostiikasta ja hoidosta. Tietoa ja koulutusta viedään myös vastaanottopalveluiden lääkäreille ja hoitajille. Lisäksi erikoissairaanhoidossa tarvitaan tiedottamista uudesta toimintamallista.

Toimintaympäristö **

ADHD-tutkimuksiin odottavien määrä on kasvanut ja jonot pidentyneet. Hoitamaton ADHD voi aiheuttaa vakavia haittoja, jonka vuoksi tutkimusten kohdentaminen niitä tarvitseville on erityisen hyödyllistä. Hoito- ja tutkimuspolku kehitettiin yhdenvertaistamaan ja sujuvoittamaan tutkimuksia. Oleellista hoitopolun käyttöönotossa on ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

Aikuisten ADHD-hoitopolku Pirkanmaalla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä